Tiêu chí xã NTM kiểu mẫu

Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng bài: 01/07/2020| Tác giả: VPĐP
Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020