Tiêu chí xã NTM

Quyết định số 1681/QĐ-UBND

Ngày đăng bài: 01/07/2020| Tác giả: VPĐP
Quyết định số 1681/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.