Xây dựng đời sống văn hoá, Thông tin và Truyền Thông nông thôn

Một gia đình văn hóa tiêu biểu

Ngày đăng bài: 06/07/2020| Tác giả: Trần Xiện
Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Hội liên hiệp phụ nữ các cấp phát động đã từng bước đi vào cuộc sống và được cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Ba Tri tích cực tham gia. Qua thực hiện, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều gia đình điển hình, tiêu biểu, trong đó có gia đình chị Ngô Thị Tuyết Lan ở ấp Cầu Dĩ, xã Mỹ Chánh, hiện đang công tác tại xã An Phú Trung là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện.

Kiểm tra đột xuất nâng chất Xã văn hóa nông thôn mới Thành Triệu

Ngày đăng bài: 03/07/2020| Tác giả: Trúc Lan
Vừa qua, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Châu Thành đã đến xã Thành Triệu kiểm tra đột xuất việc nâng chất xã văn hóa nông thôn mới Thành Triệu.

Ba Tri - Tập huấn Xây dựng gia đình văn hóa và công tác gia đình năm 2020

Ngày đăng bài: 25/06/2020| Tác giả: Trà Dũng
Sáng ngày 24/6/2020, tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Bến Tre tổ chức lớp tập huấn Xây dựng đời sống văn hóa và Công tác gia đình năm 2020 cho trên 100 đại biểu là Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng (VH-TT&HTCĐ), các đoàn thể xã, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp của 8 xã gồm: An Ngãi Trung, An Bình Tây, An Đức, An Hiệp, An Ngãi Tây, Tân Hưng, An Phú Trung, Phú Lễ.

Thành phố Bến Tre “Tọa đàm về giá trị văn hóa, đạo đức con người Bến Tre và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ”

Ngày đăng bài: 18/06/2020| Tác giả: Phương Thảo
Thành ủy Bến Tre vừa tổ chức “Tọa đàm về giá trị văn hóa, đạo đức con người Bến Tre và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ”.

Giồng Trôm sơ kết hoạt động văn hóa xã hội quý I năm 2020

Ngày đăng bài: 12/05/2020| Tác giả: Kim Phụng
Ủy Ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổ chức sơ kết hoạt động văn hóa - xã hội quý 1 năm 2020.

Thị trấn Chợ Lách đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2019

Ngày đăng bài: 06/03/2020| Tác giả: Việt Cường
Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Chợ Lách vừa tổ chức thẩm định kết quả xây dựng “Thị trấn Chợ Lách đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2019.

Bình Đại tiếp tục duy trì, nâng chất Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày đăng bài: 04/03/2020| Tác giả: Tuyết Mai
Năm 2019, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Bình Đại được duy trì, chất lượng có nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Giồng Trôm tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019

Ngày đăng bài: 26/02/2020| Tác giả: Kim Phụng
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình và công tác phổ cập bơi năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra nâng chất tiêu chí số 8 trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 26/02/2020| Tác giả: Thanh Ngân
Theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tiêu chí số 8 về thông tin và Truyền thông bao gồm 04 chỉ tiêu là: Xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, internet; xã có đài Truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Như vậy, theo hướng dẫn tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì đây là tiêu chí tương đối dễ đạt đối với các địa phương khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Thực tế, tính đến hết năm 2016, trong 147 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh đều đánh giá đạt tiêu chí này.

Thành phố Bến Tre sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019

Ngày đăng bài: 28/01/2020| Tác giả: Phương Thảo
UBND thành phố Bến Tre vừa tổ chức tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), Công tác gia đình và Đề án xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn Văn minh đô thị năm 2019.