Thông báo - Mời họp

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 25/05/2017| Tác giả: Thanh Hà
Nhằm đôn đốc, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2017 và đánh giá tình hình và kết quả triển khai của các Chương trình. Đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ở địa phương, cơ sở nhằm đề xuất các giải pháp trình Ban chỉ đạo Trung ương xem xét chỉ đạo.

Phát động cuộc thi “ Sáng tác tác phẩm về Nông thôn mới năm 2015”

Ngày đăng bài: 25/09/2015| Nguồn: nongthonmoi.gov.vn
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động cuộc thi “Sáng tác tác phẩm về Nông thôn mới năm 2015”