Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì Tổng kết Dự án phát triển đàn bò sữa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2020

Ngày đăng bài: 08/12/2020 | Tác giả: Trà Dũng

Tại huyện Ba Tri, Ban Quản lý Dự án Phát triển đàn bò sữa tỉnh Bến Tre vừa tổ chức tổng kết Dự án phát triển đàn bò sữa tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập dự và chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có ông Đoàn Văn Đảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Lao Văn Trường - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Đặng Thị Đoan Trang - Nguyên Giám đốc Heifer Việt Nam.

Được sự viện trợ của Tổ chức Heifer Việt Nam, Dự án Phát triển đàn bò sữa Bến Tre giai đoạn 2015 - 2020 được thực hiện từ tháng 4-2015, tổng nguồn vốn đầu tư 98 tỷ đồng. Trong đó, Tổ chức Heifer Việt Nam đầu tư không hoàn lại 18 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 18 tỷ đồng, phần còn lại nông dân đối ứng (giá trị bò nền, chuồng trại).

Đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Dự án chọn 6 xã của huyện Ba Tri để thực hiện thí điểm gồm: Phú Lễ, Phú Ngãi, An Bình Tây, Mỹ Nhơn, Mỹ Thạnh, An Phú Trung, có trên 1.000 hộ chăn nuôi tham gia, với trên 2.000 bò nền. Đến nay, qua 5 năm thực hiện, Dự án đã mở rộng trên địa bàn 17 xã của 3 huyện gồm: Ba Tri (14 xã), Giồng Trôm (2 xã) và Thạnh Phú (1 xã), với 2.400 con bò sữa, hiện nay có 761 con đang cho sữa, trung bình mỗi ngày thu khoảng 8,2 tấn sữa, cung cấp cho Công ty sữa Vinamilk.

Ban Quản lý Dự án đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình như: trồng cỏ, máy băm cỏ, sinh kế, mô hình ủ phân hữu cơ, trồng bắp  lấy sinh khối ủ chua và chăm sóc nuôi dưỡng bê sữa bằng phương pháp FFS.

Đặc biệt, tháng 6/2019, Dự án tổ chức thành lập Hợp tác xã bò sữa Bến Tre (HTX) với 105 thành viên, vốn đều lệ 250 triệu đồng; HTX cung cấp dịch vụ, thức ăn, các sản phẩm thú y trên bò sữa cho các thành viên, hiện tại HTX đang hoạt động hiệu quả.

Đến nay, Dự án đã thực hiện đạt được mục tiêu đề ra, đó là: tạo thu nhập ổn định cho hộ chăn nuôi với thu nhập bình quân 52 triệu đồng/bò sữa/năm. Dự án đã và đang góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt việc cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị nông sản; phát triển mô hình kinh tế tập thể; xây dựng phong trào Đồng khởi Khởi nghiệp làm giàu từ nghề nuôi bò sữa và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã khen thưởng 8 cá nhân hộ chăn nuôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Dự án giai đoạn 2015 - 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập nhấn mạnh, qua 5 năm thực hiện đến nay Dự án phát triển đàn bò sữa tỉnh Bến Tre đã thành công, dự án đã thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục vận động, hỗ trợ người dân tham gia chăn nuôi bò sữa, để tiếp tục phát triển quy mô và số lượng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh; tổ chức tham quan, học tập và áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến của những mô hình chăn nuôi lớn, hiệu quả ở các địa phương khác, để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm đàn bò sữa ở địa phương; tiếp tục phát triển quy mô nuôi theo hướng trang trại, tổ hợp tác, HTX; hướng dẫn người dân từng bước phát triển quy mô chuồng trại theo hướng đạt chuẩn, nâng cao chất lượng gieo tinh, nguồn thức ăn, kỹ thuật chăm sóc cho đàn bò sữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Ba Tri xây dựng Dự án mới trên nền nguồn lực, kết quả của Dự án bò sữa để tiếp tục phát triển mô hình nuôi bò sữa kết hợp với phát triển đàn bò thịt theo hướng chất lượng và gắn kết bền vững với thị trường. Đồng thời, xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm trọng điểm sản xuất lúa và phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.