Hội Nông dân thành phố Bến Tre đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Ngày đăng bài: 31/12/2020 | Tác giả: Phương Thảo

Năm 2020, Hội Nông dân các cấp thành phố Bến Tre đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong năm, Hội phát động đăng ký và bình xét các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2020 trong hội viên, nông dân. Đến nay có 2.927 hộ đăng ký, đạt 100%. Qua bình xét danh hiệu "Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi" có 1.339 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, phường; 108 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố, 14 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh; 2 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Năm 2020, Hội đã vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Có 25  hội viên nông dân được hỗ trợ cây con, giống, phân bón thuốc bảo vệ thực vật, trị giá 44 triệu đồng; vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bằng hình thức cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm xanh.          

Hội Nông dân Thành phố vận động mới Quỹ hỗ trợ nông dân trên 184 triệu đồng. Đã giải ngân cho 15 hộ với tổng số tiền là 148 triệu đồng từ  nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để phục vụ sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ, cải tạo vườn dừa, bưởi và chăn nuôi. Tiếp nhận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 300 triệu đồng cho 10 hộ nông dân xã Bình Phú chăm sóc vườn bưởi da xanh sau hạn mặn; quan tâm công tác giảm nghèo bằng hình thức hỗ trợ vốn thông qua ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, hiện có 317 hộ vay với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng.

Hội Nông dân các cấp tích cực hỗ trợ người dân trong hoạt động sản xuất, thành lập các Tổ hội nghề nghiệp. (Ảnh: Phương Thảo)

Hội Nông dân thành phố và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp vận động hội viên nông dân tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Nhơn Thạnh và xã Sơn Đông, qua đó, đã giới thiệu việc làm cho 56 con em của hội viên nông dân có việc làm ổn định.   

Thành viên các Tổ hợp tác, Câu lạc bộ Nông dân đã được Trạm Khuyến nông tập huấn khoa học kỹ thuật phục vụ kỹ thuật chăm bón cây dừa, cây bưởi, giải pháp khắc phục hạn mặn không ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi trong giai đoạn hạn mặn 2020. Tiếp tục phối hợp Phòng Kinh tế hướng dẫn thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng VIETGAP (cây bưởi da xanh, cây dừa xiêm) tại các xã Sơn Đông, Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận, Phú Hưng.Tiếp tục triển khai mô hình chuyển đất lúa sang trồng dừa tại xã Phú Hưng (5 ha).

Trong năm 2020, Hội Nông dân xã đã tổ chức thành lập 05 tổ hợp tác với 55 thành viên xã Bình Phú, xã Nhơn Thạnh, Phú Nhuận, Phú Hưng; thành lập được 79/77 tổ hội nghề nghiệp, đạt 102,59% chỉ tiêu Hội Nông dân tỉnh giao.Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Phú  với 51 thành viên. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện Nghị quyết số 01 về chủ trương "Năm không" của Thành ủy. Vận động 100% hội viên, nông dân tham gia giữ vững và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, nâng chất ấp, khu phố văn hóa, đồng thời nâng chất xã nông thôn mới và phường văn minh đô thị năm 2020.

Năm 2021, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn Thành phố tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, nhất là các mô hình ứng dụng KHKT, mô hình hợp tác, giúp đỡ nhiều hộ gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo, góp phần đạt tỉ lệ giảm nghèo của thành phố. Phấn đấu vận động 65% cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và cuối năm có 30% trở lên hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Tập trung phối hợp củng cố Tổ hợp tác, Tổ liên kết sản xuất và nhân rộng các tổ hoạt động có hiệu quả. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng chất các tiêu chí văn minh đô thị.