Bình Đại: Phát huy vai trò khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Ngày đăng bài: 06/03/2018 | Tác giả: Thanh Hương

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Đại liên tục tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành năm sau luôn đạt cao hơn năm trước, năng suất cây trồng, vật nuôi từng bước được nâng lên. Kết quả trên là nhờ thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ được coi là khâu tạo sự đột phá.

Mô hình tưới nước tiết kiệm đang được nhân rộng trên địa bàn huyện Bình Đại. (Ảnh: Thanh Hương)

Xác định vai trò quan trọng của khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất, không những giúp bà con nông dân nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng hóa mà còn góp phần làm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp địa phương theo hướng tăng năng suất, chất lượng, sử dụng hợp lý tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ cây trồng và vật nuôi theo hướng phát triển bền vững, thích ứng hiệu quả với những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết do biến đổi khí hậu gây ra.

Năm 2017, huyện Bình Đại đã phối hợp và chủ động tổ chức 93 lớp tập huấn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 5 cuộc hội thảo trên lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt cho trên 5.000 lượt nông dân tham dự. Đồng thời, huyện còn tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình khuyến nông - khuyến ngư và khoa học công nghệ, xây dựng thí điểm 15 mô hình kinh tế gồm: 4 mô hình tưới nước tiết kiệm, 1 mô hình trồng chuối cấy mô xã Châu Hưng, 1 mô hình phòng trừ bệnh chổi rồng trên nhãn tại xã Tam Hiệp, 7 mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Balasa giảm ô nhiễm môi truồng trong chăn  nuôi heo, 2 mô hình sử dụng chế phẩm sinh học và rơm, cỏ khô để nuôi tôm sú theo hướng bền vững.   Nhìn chung, các mô hình thí điểm sau thời gian thực hiện đều mang lại hiệu quả kinh tế cao và từng bước được nhân rộng.

Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh, thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tận dụng được những lợi thế của địa phương, huyện Bình Đại đã và đang chủ động tiếp tục phát huy vai trò đột phá của khoa học công nghệ, ứng dụng rộng rãi vào sản xuất nông nghiệp, để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từng bước xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.