Bình Đại: mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã phát triển nhanh và đúng hướng

Ngày đăng bài: 06/03/2018 | Tác giả: Tuyết Mai

Hiện nay, các hình thức tổ hợp tác (THT) và hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Bình Đại đang phát triển nhanh và đúng hướng, thu hút sự tham gia của nhiều hộ nông dân và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần giải quyết dần tình trạng sản xuất nhỏ, manh mún; phát triển đa dạng ngành nghề trong nông nghiệp, nông thôn, qua đó, thay đổi căn bản đời sống của các hộ dân tham gia mô hình THT và HTX.

THT rau màu xã Thới Lai giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. (Ảnh: Tuyết Mai)

Về nguyên tắc, các tổ hợp tác hoạt động trên cơ sở được đảm bảo bằng tính tự nguyện, tự quyết định sự tồn tại và phát triển của mình thông qua hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Các thành viên đóng góp công sức và tài sản, mạnh dạn đầu tư vào việc phát triển sản xuất. Hoạt động chủ yếu của THT nông nghiệp là các thành viên giúp đỡ nhau trong sản xuất như hỗ trợ về giống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, dần đổi công lao động, hợp tác trong áp dụng các quy trình sản xuất bền vững, trong tiêu thụ sản phẩm,… từ đó giúp cho các hộ thành viên tăng năng lực, hiệu quả sản xuất và thu nhập.

Từ đó, huyện Bình Đại tập trung tuyên truyền vận động nông dân tham gia thành lập tổ hợp tác nhằm tương trợ giúp nhau trên lĩnh vực phát triển kinh tế, sản xuất sản phẩm mang tính hàng hóa, dễ tìm đầu vào, đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, toàn huyện thành lập 131 tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, trong đó có 120 THT đăng ký hoạt động theo Nghị định 151 của Chính phủ, tổng số thành viên THT là 1.940. Các THT được hình thành trên nhiều lĩnh vực, ngành với các hình thức đa dạng như: tổ sản xuất rau an toàn, THT trồng màu, chăn nuôi, tiêu thụ dừa trái, may gia công… Nhìn chung, mô hình THT phù hợp với điều kiện của tình hình phát triển kinh tế địa phương do tính linh hoạt, đáp ứng yêu cầu về nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi.

Trong năm 2017, toàn huyện thành lập mới 6 HTX nông nghiệp ở các xã: Long Hòa, Thạnh Phước, Tam Hiệp, Long Định, Phú Thuận, Châu Hưng. Nâng tổng số đến nay, toàn huyện có 12 HTX. Trong đó, 11 HTX hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ, tài nguyên môi trường và 1 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo mô hình HTX. Tất cả HTX đều hoạt động theo luật HTX kiểu mới năm 2012.

Trụ sở HTX Nông nghiệp Long Hòa được quan tâm đầu tư, góp phần cho hoạt động HTX đem lại hiệu quả. ( Ảnh: Tuyết Mai)

Điển hình là HTX nông nghiệp Long Hòa, tuy mới thành lập nhưng đã đạt được nhiều kết quả bước đầu. Lúc mới thành lập, HTX chỉ có 15 thành viên tham gia với vốn ban đầu hơn 100 triệu đồng, đến nay đã thu hút 22 thành viên tham gia với vốn đầu tư hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, HTX đã có trụ sở, mặt bằng kinh doanh, kho chứa vật tư để tiện việc buôn bán, phân phối và có pháp nhân riêng, thuận tiện trong hoạt động, ký kết với các cơ sở kinh doanh khác. Đến nay, HTX đã ký kết 2 đại lý cung cấp vật tư nông nghiệp và 1 công ty thu mua nông sản với giao ước thu mua 300 tấn sản phẩm mỗi năm như: nhãn, bưởi…

Nhìn chung, mô hình THT, HTX trên địa bàn huyện Bình Đại bước đầu hoạt động đã đem lại hiệu quả, làm cầu nối gắn người sản xuất với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, từ đó mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân, góp phần giúp người dân liên kết trong sản xuất đạt hiệu quả hơn, gắn với tiêu thụ sản phẩm ổn định, mang tính bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động của HTX vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là các HTX mới thành lập, còn thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất, vốn đầu tư, tâm lý lo ngại của người dân khi tham gia.