Xã Phú Phụng thành lập hợp tác xã nông nghiệp

Ngày đăng bài: 22/05/2018 | Tác giả: Ngọc Lãm

UBND xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phú Phụng, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Quang cảnh hội nghị thành lập HTX Nông nghiệp Phú Phụng. (Ảnh: Ngọc Lãm)

HTX nông nghiệp Phú Phụng có trụ sở ở ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, chuyên thực hiện các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ và vật tư nông nghiệp, vốn điều lệ 300.000.000 đồng, với 217 thành viên.

Thế mạnh của HTX nông nghiệp Phú Phụng là được hình thành trên cơ sở 2 tổ hợp tác chôm chôm đang phát triển tốt; toàn xã có trên 772 ha trồng chôm chôm, sầu riêng, nhãn; sản lượng 15.000 tấn/năm và có khả năng xử lý nghịch vụ; Cây chôm chôm được tỉnh, huyện chọn là cây trồng chủ lực, đang xây dựng chuỗi giá trị; Giao thông trong khu vực thuận tiện cho việc lưu thông, vận chuyển, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị đã thông qua: Điều lệ; Phương án sản xuất, kinh doanh; Qui chế quản lý tài chính; Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thi đua khen thưởng và nghị quyết của HTX.

Đồng thời, Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Phú Phụng, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 3 thành viên; Bầu Ban kiểm soát 3 thành viên. Ông Trần Hoàng Sở được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX; Ông Trần Văn Khương được bầu làm Trưởng ban kiểm soát HTX.