Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh Đại hội thường niên năm 2018

Ngày đăng bài: 28/12/2018 | Tác giả: Văn Minh

Ngày 25/12/2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội thường niên năm 2018. Ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tiến sĩ Trần Minh Hải - Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II  (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đến dự.

Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh được thành lập ngày 15/12/2017, với nhiệm kỳ 05 năm 2017 - 2022, có 150 thành viên với 150 ha dừa, vốn điều lệ là 300 triệu đồng. Tuy nhiên, thực góp tham gia và sử dụng dịch vụ của Hợp tác xã thời gian qua là 29 thành viên với số tiền gần 20 triệu đồng. Hợp tác xã đi vào hoạt động chính thức vào tháng 4.2018 với dịch vụ thu mua dừa trái cho xã viên. Dù bước đầu mang lại hiệu quả, đã ký kết với một số công ty, doanh nghiệp trong bao tiêu dừa trái cho xã viên. Tuy nhiên, sản lượng bao tiêu còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu, số lượng dịch vụ của Hợp tác xã còn hạn chế; chưa có nhà xưởng, số lượng người dân tham gia còn thấp,…

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Thới Thạnh ra mắt đại hội. (Ảnh: Văn Minh)

Qua tuyên truyền, vận động, tổng vốn điều lệ do thành viên góp đến ngày 25/12/2018 gần 250 triệu đồng, với hơn 190 thành viên. Hợp tác xã có sự đa dạng về đối tượng tham gia và có nhiều dịch vụ hơn so với trước. Theo phương án sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, Hợp tác xã mở rộng cung cấp 10 dịch vụ nông nghiệp và phi nông nông nghiệp với vốn điều lệ Hợp tác xã là 01 tỷ đồng.

Đại hội đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tài sản và nhân sự; kết quả tuyên truyền vận động thêm thành viên tham gia Hợp tác xã; thông qua dự thảo điều lệ Hợp tác xã; dự thảo điều chỉnh, bổ sung phương án sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hợp tác xã nông nghiệp Thới Thạnh là một trong 15 hợp tác xã điểm của tỉnh nên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát cần đặt trọn tâm huyết, phát huy năng lực dẫn dắt thành viên làm ăn có hiệu quả, gặt hái nhiều kết quả tốt hơn nữa, phát triển hợp tác xã theo đúng thực chất, đáp lại niềm tin của xã viên và sự quan tâm của tỉnh, huyện. Trong hoạt động, Hợp tác xã nông nghiệp Thới Thạnh và từng thành viên làm ăn phải quí trọng chữ tính, đã ký hợp đồng các đơn vị, công ty, doanh nghiệp đảm bảo cho đúng hợp đồng; phải có hợp đồng cho chặt chẽ, dựa vào nhau để phát triển, mang tính lâu dài.

Đại hội đã bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Hợp tác xã đồng thời ra mắt nhân sự mới. Ông Trần Quốc Ửng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Thanh Tùng, giữ chức Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh.