Chợ Lách Hội thảo đánh giá tác động các nguồn quỹ dự án AMD năm 2019

Ngày đăng bài: 30/05/2019 | Tác giả: Ngọc Lãm

UBND huyện Chợ Lách vừa tổ chức Hội thảo đánh giá tác động của các nguồn quỹ Dự án AMD Bến Tre năm 2019 tại huyện Chợ Lách.

Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre (AMD Bến Tre), do Quỹ phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ, thực hiện trong giai đoạn 2014- 2020, tại 30 xã thuộc 8 huyện của tỉnh Bến Tre. Huyện Chợ Lách có 3 xã tham gia là: Hòa Nghĩa, Long Thới và Vĩnh Hòa.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Mục tiêu tổng thể của Dự án là xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện môi trường khí hậu thay đổi. Đối tượng mục tiêu dự án hướng đến là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập thấp và hộ do nữ làm chủ hộ.

Đến năm 2019, qua 3 nguồn quỹ của Dự án là: Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng biến đổi khí hậu (CFAF), Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn (CIF), Quỹ hợp tác công - tư (PPP) đã tạo điều kiện để Chợ Lách hình thành, phát triển chuỗi giá trị sản xuất; nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu; gắn kế hoạch phát triển có lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu; phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; giảm thiểu rủi ro thiên tai; nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết việc làm, tăng thu nhập nhân dân.

Tại huyện Chợ Lách, giai đoạn 2015- 2018, Quỹ CFAF đã hỗ trợ trên 7,3 tỷ đồng, qua đó đã thực hiện 38 mô hình nông nghiệp, 3 mô hình phi nông nghiệp, có 89 phụ nữ tham gia, 44 hộ thoát nghèo, 101 hộ được chuyển giao nhân rộng mô hình. Quỹ CIF đã hỗ trợ đầu tư 5 công trình, trong đó có 2 tuyến đường kết hợp đê bao và 3 đê bao, với kinh phí 16,7 tỷ đồng, trên 3.500 người được hưởng lợi. Quỹ hợp tác công - tư thực hiện được 3 tiểu dự án, gồm: Mô hình trồng kiểng lá; mô hình mở rộng vùng nguyên liệu trái cây xuất khẩu; mô hình sản xuất kinh doanh nấm bào ngư, tổng kinh phí 3 mô hình là 11,5 tỷ đồng, dự án tài trợ 4,9 tỷ đồng, phần còn lại do doanh nghiệp đối ứng. Các mô hình được Quỹ hợp tác công - tư tài trợ góp phần giải quyết việc làm cho 598 lao động, thu nhập trung bình từ 2 triệu đến 4 triệu đồng/tháng, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Ngoài ra, Dự án AMD Bến Tre còn hỗ trợ nguồn quỹ để phụ nữ huyện Chợ Lách phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2018, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế huyện Chợ Lách đã triển khai vốn AMD tại các xã Vĩnh Hòa, Long Thới, Hòa Nghĩa, với trên 1.500 lượt vay, 430 khách hàng, số tiền phát vay trên 12 tỷ 676 triệu đồng, góp phần hỗ trợ 100 hộ thoát nghèo.

Nhóm điều phối dự án AMD huyện Chợ Lách đã tổ chức cuộc thi trưng bày sản phẩm Dự án và thi mô hình thích ứng biến đổi khí hậu tại hội thảo. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Qua 2 cuộc thi do nhóm điều phối dự án AMD huyện Chợ Lách tổ chức tại hội thảo, đơn vị xã Vĩnh Hòa đã đạt giải nhất cuộc thi trưng bày sản phẩm dự án và giải nhất cuộc thi mô hình thích ứng biến đổi khí hậu với mô hình kiểng lá.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Phạm Anh Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng nhóm Điều phối Dự án AMD huyện Chợ Lách mong muốn các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, cả cộng đồng và các doanh nghiệp, hợp tác xã, người hưởng lợi nâng cao nhận thức về dự án AMD, chung tay hoàn thành mục tiêu của dự án; khẩn trương thực hiện các hoạt động phân cấp năm 2019, trong thực hiện cần phối hợp nguồn lực của nhiều chương trình như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án Sinh kế giảm nghèo, Đề án cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp, Chương trình Mỗi xã một sản phẩn; tăng cường lãnh đạo trong quản lý, điều hành Dự án; phối hợp thực hiện phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; nhân rộng các mô hình thành công.

Dịp này, Ông Phạm Anh Linh đã trao bảng tượng trưng của Quỹ CFAF tài trợ cho 4 nhóm và 1 hộ gia đình thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.