Chợ Lách thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi

Ngày đăng bài: 25/09/2019 | Tác giả: Việt Cường

Sau thời gian vận động và hoàn thành các thủ tục cần thiết, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thắng Lợi - xã Long Thới, huyện Chợ Lách vừa chính thức được thành lập và tổ chức Hội nghị thành viên quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của HTX. Đây là Hợp tác xã nông nghiệp thứ 2 được thành lập trên địa bàn xã Long Thới.

Tại Hội nghị, thành viên HTX Nông nghiệp Thắng Lợi đã thông qua Điều lệ hoạt động, phương án sản xuất, kinh doanh của HTX, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát, Quy chế thi đua - khen thưởng.

Đồng thời, Hội nghị đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị: 3 thành viên, Ban kiểm soát: 3 thành viên. Ông Phạm Hồng Khánh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Thắng Lợi.

Quang cảnh Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi. (Ảnh: Việt Cường)

Theo phương án sản xuất, kinh doanh, HTX Nông nghiệp Thắng Lợi đi vào ổn định sẽ kết nạp thêm thành viên là những người tâm quyết và gắn bó lâu dài với HTX. Sau khi xin được chủ trương cho thuê đất, HTX sẽ tiến hành xây dựng các hạng mục như điểm trưng bày và bán các sản phẩm từ cây giống, hoa kiểng và các mặt hàng dịch vụ nông nghiệp khác do các thành viên và các tổ hợp tác cung cấp. Tổ chức đăng ký cây đầu dòng, vườn đầu dòng, tìm thêm vùng nguyên liệu đạt chuẩn để nâng cao sản lượng; xây dựng thương hiệu cho cây giống, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi cung ứng ra thị trường; cung cấp các dịch vụ đầu vào và giải quyết đầu ra sản phẩm cho thành viên.

Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi là một tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do 67 thành viên tự nguyện thành lập và có nhu cầu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Vốn điều lệ 1 tỷ đồng do thành viên góp vào. Mỗi thành viên góp tối thiểu 1 triệu đồng, góp tối đa không quá 20% vốn Điều lệ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, thu nhập HTX được phân phối cho Quỹ phát triển chiếm 30%, Quỹ dự phòng: 5%, Quỹ phúc lợi: 3%, Quỹ khen thưởng: 2% và còn lại 60% thu nhập phân phối cho thành viên.