Thành phố Bến Tre xây dựng nền nông nghiệp thâm canh, phát huy chuỗi giá trị

Ngày đăng bài: 11/10/2019 | Tác giả: Hồng Quốc

Thành phố Bến Tre với vị trí là trung tâm kinh tế - chính trị cuả tỉnh, địa bàn có tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, toàn diện, diện tích đất phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Do vậy, thời gian qua thành phố chủ trương xây dựng nền nông nghiệp mang tính thâm cạnh cao, lựa chọn giống cây, con đặc sản, dựa vào ứng dụng khoa học - kỹ thuật, để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giúp người nông dân nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Cụ thể hóa chủ trương này, thành phố đã chú trọng chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây đặc sản như bưởi da xanh, dừa xiêm xanh. Trong năm 2019, diện tích lúa xuống giống vụ Đông xuân trên địa bàn thành phố còn 17,10 ha, giảm 22,09 ha so vụ trước; diện tích xuống giống vụ Hè Thu còn 12 ha, giảm 27,09 ha. Bên cạnh việc giảm diện tích trồng lúa kém hiệu quả, thành phố còn vận động, khuyến khích người dân trồng thâm canh các loại cây đặc sản: bưởi da xanh, dừa xiêm xanh. Hiện tổng diện tích bưởi da xanh trên địa bàn thành phố 767 ha, diện tích trồng dừa khoảng 2.464 ha.

Ngoài việc vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, thành phố rất quan tâm việc áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với phát triển kinh tế hợp tác nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia vào chuỗi giá trị, nông dân tránh lặp lai điệp khúc "được mùa - mất giá". Kết quả đến nay, thành phố đã thành lập được 36 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151/NĐ-CP, hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất sản xuất bưởi da danh, dừa theo tiêu chuẩn VietGap như: mô hình sản xuất đạt chứng nhận VietGap tại Tổ hợp tác bưởi da xanh Mỹ Thành, Hợp tác xã Du lịch - Nông nghiệp xã Nhơn Thạnh, Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Đông và sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGap tại tổ hợp tác dừa xiêm xanh xã Mỹ Thạnh An với tổng diện tích tham gia hơn 80 ha.

Bưởi da xanh được thành phố Bến Tre tập trung vận động nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. (Ảnh: Hồng Quốc)

Bước đầu cho thấy, hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã đã cơ bản tạo sự gắn kết giữa các tổ viên, thực hiện đồng bộ, chuẩn hóa trong các khâu từ đầu vào đến khâu tiêu thụ sản phẩm, qua đó khẳng định thương hiệu - chất lượng các mặt hàng nông sản chủ lực của thành phố với người tiêu dùng trong nước và quốc tế, nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân, đặc biệt góp phần cùng các địa phương như: Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Bình Phú, Mỹ Thạnh An, Sơn Đông và Phú Hưng xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM.

Ngoài ra, thành phố Bến Tre chủ động xây dựng các mô hình nông nghiệp mang đặc trưng đô thị, ứng dụng công nghệ cao, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng nhằm phục vụ tốt người dân đô thị như: mô hình trồng rau thủy canh, lưa lưới tại khu du lịch (Phú An Khang); mô hình trồng hoa hồng, hoa lan…, tạo sự đa dạng, phong phú và nâng cao giá trị sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả, trong 09 tháng đầu năm 2019 tổng giá trị sản xuất của lĩnh vực nông nghiệp ước trên 230 tỷ đồng, tăng 1,4% so cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực đạt được, lĩnh vực nông nghiệp của thành phố vẫn còn không ít khó khăn, thách thức như: chưa có mô hình nông nghiệp đô thị thực sự tiêu biểu để nhân rộng, phổ biến; không ít người dân có tâm lý e ngại việc tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap nên chất lượng nông sản trên địa bàn chưa đồng đều; hoạt động của một số tổ liên kết, hợp tác xã chưa thực sự bền vững…

Để xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại, dựa vào tiến bộ khoa học để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, trong thời gian tới thành phố Bến Tre tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, hướng các tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap nhất là đối với sản phẩm bưởi da xanh, dừa xiêm xanh. Tiếp tục nghiên cứu các mô hình nông nghiệp đô thị hiệu quả, áp dụng công nghệ cao, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng trọng tâm là các xã Nhơn Thạnh và Phú Nhuận. Đồng thời, duy trì các mô hình nông nghiệp đô thị đang áp dụng có hiệu quả như: trồng rau thủy canh, dưa lưới, hoa hồng, hoa lan, cá cảnh… Bên cạnh đó, thành phố xây dựng các chính sách ưu đãi về thủ tục, vốn để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng phục vụ người dân đô thị.