Quới Điền thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Ngày đăng bài: 09/12/2019 | Tác giả: Minh Mừng

Ủy ban nhân dân xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Quới Điền, có 57 thành viên tham gia với diện tích vườn dừa hơn 8,1 ha, 50 con bò và 4.500 con gà. 

Vốn điều lệ ban đầu là 150 triệu đồng, các thành viên góp vốn thấp nhất là 1 triệu đồng và góp cao nhất không quá 20% của tổng vốn điều lệ. Trụ sở chính của Hợp tác xã đặt tại ấp Quí Đức B.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã là xây dựng quy trình, giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm của các thành viên từ đầu vào đến đầu ra như giống, quy trình sản xuất, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thu hoạch, đảm bảo sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. 

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt thành viên Hợp tác xã. (Ảnh: Minh Mừng)

Tại Hội nghị, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Quới Điền đã bầu và ra mắt Hội đồng quản trị 3 thành viên, Ban kiểm soát 3 thành viên. Ông Đoàn Văn Đạt được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, ông Đặng Ngọc Hải làm Trưởng Ban Kiểm soát của Hợp tác xã. 

Được biết, thế mạnh kinh tế nông nghiệp của xã Quới Điền là trồng dừa với 970 ha, trong đó có 850 ha đang cho trái, cùng với đó là hoạt động chăn nuôi. Do đó, việc thành lập Hợp tác xã nông nghiệp là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, tạo thương hiệu và đầu ra cho sản phẩm, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho thành viên Hợp tác xã.