Hợp tác xã Tân Bình tổ chức đại hội thường niên

Ngày đăng bài: 09/12/2019 | Tác giả: Nguyễn Hiệp

HTX Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức đại hội thường niện nhiệm kỳ 2018 - 2023.

HTX Tân Bình được thành lập vào ngày 27/11/2018 với 98 thành viên tham gia, vốn góp điều lệ là 500 triệu đồng, đăng ký 15 ngành nghề dịch vụ sản xuất kinh doanh. Đến nay, HTX vận động phát triển 115 thành viên tham gia với vốn điều lệ là 540 triệu đồng; HTX hoạt động chính thức vào tháng 11/2019 với dịch vụ thu mua dừa trái, bóc tách vỏ dừa và se chỉ sơ dừa. HTX đã gặp gỡ và làm việc với Công ty Dừa Lương Quới để ký hợp đồng bán cơm dừa, nước dừa và xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ. Ngoài ra, thành viên HTX Tân Bình được UBND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức đi tham quan tìm hiểu thị trường và kết nối thị trường ở chợ đầu mối Bình Điền - Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty phân bón Hiệp Thanh.

HTX Tân Bình thống nhất tăng vốn điều lệ từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tài sản, nguồn vốn, tình hình nhân sự; kết quả tuyên truyền, vận động thêm thành viên đăng ký góp vốn. HTX đề xuất phương án kinh doanh, sản xuất năm 2019 và phương hướng năm 2020 là: chọn phương án mô hình liên kết thu mua dừa trái vì đây là mô hình tạo được chuỗi giá trị cao, giải quyết được đầu ra nông sản của người dân, phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn. Đồng thời, HTX cần khắc phục tình trạng điện yếu để đảm bảo công suất hoạt động của các thiết bị máy móc, củng cố lại bộ máy điều hành, tạo sự đồng bộ, đoàn kết để HTX hoạt động ổn định và có hiệu quả kinh tế cao.

Dịp này, đại hội đã biểu quyết nâng vốn điều lệ HTX từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng để đạt mục tiêu của phương án kinh doanh 2020.