Bình Đại tăng cường thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững

Ngày đăng bài: 24/12/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Thời gian qua, nền nông nghiệp của huyện Bình Đại được tập trung phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng tiểu vùng. Bước đầu, huyện đã xây dựng được chuỗi giá trị trên 4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực gồm: bò, nhãn, dừa và tôm biển, tại các xã Phú Long, Long Hòa, Tam Hiệp, Vang Quới Đông, Thới lai, Phú Vang, Lộc Thuận, Thạnh Trị, Thạnh Phước, Định Trung. Đồng thời, các địa phương đã hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung và liên kết sản xuất, qua đó đáp ứng ngày càng cao nguồn nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất và chế biến.

Năm 2019, kinh tế nông nghiệp huyện chuyển dịch đúng hướng, phát triển bền vững và có trọng tâm, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ và đa dạng hóa ngành nghề, từ đó đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, hiện nay huyện đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và chuyển vùng đất lúa kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng như: rau màu, cây ăn trái,... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, giá trị sản xuất của ngành trong năm tăng 5% so với cùng kỳ.

Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 17 hợp tác xã và 166 tổ hợp tác, trong đó có 160 tổ hợp tác đăng ký thủ tục thành lập theo Nghị định số 151 của Chính Phủ.

Kinh tế thủy sản luôn được Bình Đại xem là ngành kinh tế mũi nhọn. (Ảnh: Thanh Hương)

Tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết nắng nóng gay gắt, mặn xâm nhập sớm và sâu đã làm ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi, giá một số nông sản, nhất là giá dừa khô, nhãn tiêu huế, nhãn tiêu da bò sụt giảm, trong khi đó việc liên kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp chưa nhiều, công tác phối hợp giữa các ngành huyện, tỉnh, các doanh nghiệp, UBND các xã chưa thường xuyên, công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất chưa sâu rộng.

Với mục tiêu huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế huyện trong năm 2020 cao và bền vững hơn năm 2019, trong đó lấy kinh tế thủy sản là chủ lực để phát triển kinh tế biển, nhằm phấn đấu đạt giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 5%, đặc biệt chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi  thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp an toàn và bền vững. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết: "Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường công tác hỗ trợ, định hướng cho địa phương tổ chức lại sản xuất theo mô hình THT, HTX, liên kết sản xuất thông qua sắp xếp, bố trí lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng. Tập trung rà soát, bổ sung kịp thời các quy hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn. Đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất thông qua việc tổng kết kinh nghiệm và phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, quản lý có hiệu quả trong thực tiễn, nhất là mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với quá trình liên kết 4 nhà, trước hết tập trung ở những khu vực có nền sản xuất hàng hóa quy mô khá, đồng thời khuyến khích hợp tác, liên kết từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm hài hòa lợi ích. Đồng thời, từng bước phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao, trong đó chú trọng khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng, hình thành các điểm chăn nuôi xa khu dân cư và xây dựng phương án cơ cấu lại sản xuất chăn nuôi trên cơ sở nghiên cứu, cải tạo đàn giống vật nuôi. Đặc biệt, trong ngành nông nghiệp kinh tế biển, huyện tích cực tổ chức phát triển nuôi theo định hướng chung, quản lý nuôi theo quy định gắn với đa dạng hóa đối tượng nuôi có giá trị, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và giảm thiểu rủi ro".