Bình Đại đẩy mạnh sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Ngày đăng bài: 30/12/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, năm 2019, huyện Bình Đại tiếp tục tuyên tryền, vận động nhân dân chuyển đổi các diện tích đất sản xuất không hiệu quả sang trồng các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời linh hoạt trong xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của huyện như: dừa, bò, nhãn, tôm biển. Qua đó, diện tích trồng lúa ở 3 mùa vụ đều giảm đáng kể, với tổng diện trên 352ha. Từ các diện tích giảm đã được nông dân chuyển sảng canh tác các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Đối với chuỗi sản xuất, huyện Bình Đại đã xây dựng và hoàn thiện được đối với sản phẩm trái dừa, hiện trái dừa được Công ty dừa Lương Quới, Công ty Á Châu, Công ty Betrimex thực hiện thu mua dừa cho các THT và HTX tại các xã Thới Lai, Vang Qưới Tây, Vang Qưới Đông, Lộc Thuận, Phú Vang, Phú Long, Thạnh Trị. Trong đó, Công ty dừa Lương Quới đã thực hiện quy trình đánh giá, chứng nhận các vườn dừa đang chuyển đổi từ canh tác thông thường sang canh tác hữu cơ tại THT và HTX xã Vang Quới Đông, Phú Long, Phú Vang, Lộc Thuận, để cấp giấy chứng nhận. Công ty Betrimex đã xây dựng vườn dừa hữu cơ tại xã Vang Quới Tây, với 242 hộ, có tổng diện tích gần 214ha, xã Thới Lai có 337 hộ với trên 367ha, đồng thời tổ chức Ngày hội tặng phân hữu cơ cho 29 hộ sản xuất tiêu biểu với tổng diện tích thực hiện 45ha tại xã Vang Qưới Tây và Thới Lai.

Công tác sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn huyện đã góp phần giúp cho giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản địa phương trong năm tăng lên 5% so với năm 2018.

Cây dừa Bình Đại đang dần được hoàn thiện theo chuỗi giá trị sản xuất dừa hữu cơ. (Ảnh: Thanh Hương)

Thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025, thời gian tới huyện Bình Đại tiếp tục sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp thông qua hình thức điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất liên quan đến đất nông nghiệp, qua đó làm cơ sở sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp theo lợi thế của từng vùng, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Linh hoạt sử dụng đất đai hiệu quả, nhất là đất bãi bồi ven sông, ven biển, vườn tạp,... gắn với quản lý chặt chẽ đất công, đất công thuê. Đặc biệt là đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản chủ lực của huyện trên con tôm, con bò, trái dừa và nhãn, để tạo sự khác biệt trong canh tác, nâng cao giá trị sản phẩm và mang đến hiệu quả kinh tế cho người dân trong liên kết sản xuất. Theo đó, huyện phấn đấu đến năm 2025, nâng tỷ lệ giá trị sản phẩm nông - lâm - thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác liên kết đạt 30%.

Đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cho các THT, HTX hiện có và hoạt động hiệu quả bền vững mang giá trị kinh tế cao, tăng cường phát triển các tổ nghề nghiệp, THT và HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, lồng ghép thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tạo điều kiện hỗ trợ THT và HTX tham gia vào các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh và đầu tư vào nông nghiệp, nhất là công tác hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tốt việc cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng xanh, sạch và bền vững,  nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập.