Ngành Nông nghiệp Thạnh Phú tập trung phát triển sản xuất theo hướng bền vững

Ngày đăng bài: 28/02/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Năm 2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả. Về trồng trọt, tổng diện tích lúa xuống giống gần 6.000 ha, sản lượng thu hoạch hơn 27.000 tấn; có hơn 420 ha trồng xoài, tập trung ở các xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh; có hơn 7.200 ha dừa, sản lượng 57 triệu trái; hơn 1.600 ha trồng cây màu các loại... Chăn nuôi phát triển theo hướng chất lượng và hiệu quả, tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Tổng đàn heo hơn 23.000 con, đàn bò hơn 45.000 con, đàn dê gần 30.000 con, 610.000 con gia cầm.

Trong năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú đã triển khai nạo vét các công trình với chiều dài hơn 14km, kinh phí 1,3 tỷ đồng. Thống nhất lịch đóng mở cống và vận hành tốt tổ đóng mở cống, thống nhất diện tích tưới tiêu trên địa bàn huyện.

Hoạt động nuôi thủy sản ở huyện phát triển khá phong phú, từ đối tượng nuôi đến hình thức nuôi gắn với từng vùng sinh thái. Tổng diện tích nuôi thủy sản hơn 18.000 ha, trong đó diện tích nuôi tôm thâm canh 3.700 ha. Ngoài ra, năm 2019, diện tích nuôi cá tại huyện là 257 ha, sản lượng khoảng 5.000 tấn; nuôi nghêu là 550 ha; nuôi sò khoảng 50 ha...

Công tác phát triển kinh tế hợp tác và trang trại được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện quan tâm thực hiện. Hiện nay, Thạnh Phú có 14 hợp tác xã, trong đó có 11 hợp tác xã nông nghiệp. Có gần 170 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151 của Chính phủ. Toàn huyện hiện có 3 trang trại theo tiêu chí mới được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trong năm 2019, huyện tiếp tục ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa giữa doanh nghiệp với nông dân trên 1.000 ha. Ngoài ra, thông qua hội nông dân các xã, thương lái kí kết hợp đồng hỗ trợ thu mua lúa cho nông dân khoảng 3.200 ha.

Ông Lê Văn Khê - Bí thư Huyện ủy chỉ đạo tại buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thạnh Phú đầu năm 2020. (Ảnh: Minh Mừng)

Đến nay, Thạnh Phú có 4/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 9 tiêu chí trở lên.

Năm 2020, để đưa kinh tế của huyện cơ bản đạt các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thạnh Phú tập trung nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trên cơ sở thúc đẩy các mô hình nuôi, trồng chuyên canh và đẩy mạnh giải quyết khâu đầu ra của các mặt hàng nông sản chủ lực; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; quản lý chặt chẽ môi trường trong phát triển nông nghiệp; hoàn thiện các chuỗi giá trị; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; tái cơ cấu sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển;...

Tại buổi làm việc với lãnh đạo, nhân viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đầu năm 2020, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú ông Lê Văn Khê đề nghị, ngoài những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp các ngành, địa phương nắm bắt thông tin tổng thể về tiềm năng, yêu cầu trong phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay, tập trung phát triển kinh tế biển. Cần đề xuất định hướng phát triển quy hoạch nông nghiệp, các định hướng về phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm theo nhu cầu xã hội, sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Nghiên cứu đa dạng các sản phẩm gắn với lợi thế của huyện, phân vùng các mô hình kinh tế phù hợp. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung phát triển các sản phẩm OCOP...