Nông thôn

Thành phố Bến Tre tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường

Ngày đăng bài: 25/06/2020| Tác giả: Hồng Quốc
Trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị, thành phố Bến Tre đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Để cụ hóa nội dung này, trong nhiệm kỳ (2015-2020) Đảng bộ Thành phố đã xây dựng Nghị quyết 01 về thực hiện Chủ trương “Năm không” trong đó có nội dung “không còn tình trạng vứt rác bừa bãi”.

Thạnh Phú nhiều kết quả trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 14/05/2020| Tác giả: Văn Minh
Qua 05 năm triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 07/ 01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi; huyện Thạnh Phú đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo động lực thi đua hoàn thành và vượt các mục tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nhiều công trình trọng điểm được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

Ba Tri hỗ trợ công tác khuyến công 2,4 tỷ đồng

Ngày đăng bài: 28/04/2020| Tác giả: Trần Xiện
Trong những năm qua, huyện Ba Tri luôn quan tâm công tác khuyến công, kịp thời hỗ trợ vốn để các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thành phố Bến Tre hoàn thành Đề án xây dựng Văn minh đô thị

Ngày đăng bài: 17/04/2020| Tác giả: Hồng Quốc
Qua 4 năm thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020”, với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, phường đến nay, Thành phố thực hiện đạt 35/35 tiêu chí Văn minh đô thị (VMĐT), 08/08 phường đạt chuẩn phường VMĐT.

Ba Tri xây dựng gia đình trong thời đại mới

Ngày đăng bài: 06/04/2020| Tác giả: Trần Xiện
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư khóa IX về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, huyện Ba Tri đã đạt được một số kết quả nhất định. Qua đó, nhận thức trong cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới không ngừng nâng cao, bức tranh gia đình ở địa phương đã có nhiều khởi sắc.

Bà Trần Thị Sang, gương sáng làm theo lời Bác

Ngày đăng bài: 20/03/2020| Tác giả: Trúc Lan
Về ấp Tiên Chánh, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, chúng tôi có dịp gặp bà Trần Thị Sang hay còn được gọi là bà Út (69 tuổi), là một trong những tấm gương điển hình học và làm theo lời Bác dạy, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng. Theo đó, bà không ngừng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn mà còn hiến đất mở rộng mặt bằng, xây dựng giao thông nông thôn tại địa phương.

Thạnh Phú có 12/17 xã đạt tiêu chí về thu nhập

Ngày đăng bài: 20/03/2020| Tác giả: Minh Mừng
Theo thống kê cuối năm 2019, huyện Thạnh Phú có thêm 5 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 là Mỹ An, An Thuận, An Điền, Thạnh Phong và Thạnh Hải. Theo đó, đến nay, toàn huyện có 12/17 xã đạt tiêu chí này.

Bình Đại thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững

Ngày đăng bài: 28/02/2020| Tác giả: Tuyết Mai
Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 30 của Tỉnh ủy về Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện Bình Đại có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ nghèo chung của toàn huyện.

Ba Tri thực hiện đạt kết quả 3 khâu đột phá tạo sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Ngày đăng bài: 26/02/2020| Tác giả: Trà Dũng
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Ba Tri tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI với 3 khâu đột phá là: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; Đầu tư phát triển kinh tế biển theo hướng nâng cao sản lượng, giá trị, bền vững; Tập trung sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên mời gọi đầu tư và khuyến khích các ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và đã đạt kết quả quan trọng, tác động toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Ba Tri sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 16 về Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 21/01/2020| Tác giả: Trà Dũng
Huyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.