Châu Thành cần quan tâm tuyên truyền về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, kinh tế tập thể trên địa bàn

Ngày đăng bài: 08/08/2017 | Tác giả: Phương Bình

Đó là kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quới - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện NQ số 17 năm 2015 và NQ số 08 năm 2016 của HĐND tỉnh, đối với huyện Châu Thành vào sáng 08/8/2017. 2 NQ này là bộ khung quy định về hỗ trợ chính sách khá toàn diện đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành thừa nhận việc triển khai 2 NQ này thời gian quan vẫn chưa được địa phương quan tâm. (Ảnh: Phương Bình)

Ông Nguyễn Hữu Thiết - Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành cho biết, thời gian qua, thực hiện NQ 17 và 08 của HĐND tỉnh, UBND huyện đã lồng ghép với một số chủ trương, chính sách khác vận động, hỗ trợ phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nông dân. Theo đó, mô hình kinh tế tập thể được huyện tập trung thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đến nay, huyện đã thành lập mới 5 THT trong lĩnh vực nông nghiệp theo NĐ 151/2017/NĐ-CP, nâng tổng số THT loại này lên 65 với hơn 1.500 thành viên và hầu hết các THT hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, trong đó, có 3 THT bưởi da xanh đạt chuẩn VietGAP và 1 THT chôm chôm đạt chuẩn GlobanGAP. Song song đó, UBND huyện phối hợp với một số đơn vị, tổ chức khác vận động thành được hai HTX lĩnh vực nông nghiệp.

"Các thành viên THT từng bước khắc phục những khó khăn trong tiêu thụ, sự lạc hậu trong chăm sóc cây trồng,…Tuy nhiên, nhìn chung kỹ năng tổ chức sản xuất, điều hành kinh tế tập thể ở các THT vẫn còn kém, việc tham gia chuỗi liên kết và đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất của thành viên còn dè dặt,…Và để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ những giải pháp như tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân tiếp cận chính sách vay vốn nhưng rất cần thêm sự hỗ trợ về chính sách, đặc biệt, địa phương rất cần sự điều chỉnh của cấp tỉnh, trung ương để nông dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn chính  sách ưu đãi, hỗ trợ.", ông Nguyễn Hữu Thiết nói.

Ông Nguyễn Văn Quới cho rằng, địa phương cần chú trọng, tập trung hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân trong khi triển khai 2 NQ số 17 và 08 của HĐND tỉnh. Song song đó, huyện cần lồng ghép, phối hợp nhuần nhuyễn với các chủ trương, chính sách khác về hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả. Đặc biệt, cần tập trung hơn nữa trong xây dựng "cánh đồng lớn", tập trung phát triển kinh tế hợp tác và thực hiện đầy đủ các chính sách để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp gắn với xây dựng Chuỗi giá trị liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Theo ông Quới, huyện Châu Thành chưa phát huy được điều kiện hiện có tại một số THT, HTX để xây dựng cánh đồng mẫu lớn nên chưa được hỗ trợ từ chính sách này. Cánh đồng mẫu lớn không nhất thiết liền canh mà hoàn toàn có thể liên kết giữa các THT, HTX có cùng quy trình sản xuất với nhau. Trong đó, địa phương phải xây dựng dự toán kinh phí hoạt động cho năm tiếp theo vì đó là tiêu chí quan trọng để được hưởng chính sách hỗ trợ.