Tổng kết lớp dạy nghề sơ chế dừa trái ở xã Phú Khánh

Ngày đăng bài: 08/01/2019 | Tác giả: Văn Minh

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thạnh Phú vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phú Khánh và Hợp tác xã dừa Phú Nông tổ chức tống kết lớp dạy nghề sơ chế dừa trái cho gần 30 học viên là thành viên, công nhân đang làm việc tại Hợp tác xã dừa Phú Nông xã Phú Khánh.

Lớp học nhằm giúp các thành viên, công nhân Hợp Tác xã dừa Phú Nông nâng cao hiệu quả hoạt động. (Ảnh: Văn Minh)

Qua hơn 01 tháng học tập, học viên được hướng dẫn cách phân loại dừa trái, tách vỏ, đập dừa trái, cạy cơm dừa, bào cơm dừa, đóng gói, kiểm tra sản phẩm và khởi nghiệp kinh doanh.

Tại buổi tổng kết, Trung tâm đã công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ nghề cho 100% học viên.

Đây là lớp dạy nghề sơ chế dừa trái đầu tiên được mở trên địa bàn huyện. Qua lớp dạy nghề, giúp cho học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, tay nghề trong sơ chế dừa trái nhằm tạo ra sản phẩm đạt năng suất và chất lượng cao góp phần nâng cao chuỗi giá trị cây dừa để giá trị cây dừa, trái dừa ngày càng vươn cao, vươn xa hơn. Đồng thời, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.