Hưng Khánh Trung B, nhiệm vụ đặt ra sau khi đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 09/09/2019 | Tác giả: Đan Hồ

Là xã có xuất phát điểm thấp nhất của huyện Chợ Lách khi tham gia phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", xã Hưng Khánh Trung B được đánh giá cơ bản đạt 04/19 tiêu chí tại thời điểm năm 2011, cũng là năm xã được công nhận Xã Văn hóa. Bằng sự tự tin, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Khánh Trung B đã đồng lòng vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhằm phát huy khả năng và tận dụng cơ hội, tạo nên bước nhảy vượt bậc khi thực hiện đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2019.  Đây là xã thứ bảy của huyện Chợ Lách được công nhận.

Có thể thấy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự mang đến những đổi thay to lớn, tích cực đối với kinh tế - xã hội của địa phương, diện mạo nông thôn dần được hoàn thiện theo hướng hiện đại, văn minh và sung túc hơn.

Các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Hệ thống giao thông được đầu tư mở rộng, nâng cấp đạt chuẩn với tổng chiều dài 20.9km. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã hoạt động an toàn, hiệu quả, 100% diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu nước chủ động. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện với tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn đạt 99.86%. 3/4 trường đạt chuẩn Quốc gia. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã cũng được đầu tư xây dựng khang trang.

Bên cạnh đó, xã đã tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều nguồn kinh phí để từng bước hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội xóa nhà tạm dột nát. Đến nay, tỷ lệ hộ có nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng đạt 88.74 %. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã ước đạt 45,8 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 3,37 lần so với năm 2011). Toàn xã còn 74 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,16%. Các loại hình kinh tế tập thể được khuyến khích phát triển, người dân nhạy bén hơn trong việc tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Toàn xã có 21 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151 (nổi bật là tổ VietGAP sầu riêng ấp Trung Hiệp và tổ bưởi da xanh ấp Tân Trung); 06 làng nghề cây giống hoa kiểng; Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Khánh Trung B được thành lập tháng 8/2017, tổ chức và hoạt động theo đúng luật HTX 2012 với 97 thành viên.

Tổng nguồn lực xã Hưng Khánh Trung B huy động xây dựng nông thôn mới là trên 186 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý, Nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp trên 57 tỷ đồng bao gồm tiền mặt đối ứng và giá trị quy đổi đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công lao động, chiếm 30,93% tổng mức đầu tư.

Hưng Khánh Trung B là xã thứ 7 của huyện Chợ Lách được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Quốc Hùng)

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là bước ngoặc quan trọng, là sự khởi đầu mới trong tiến trình phát triển của địa phương. Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể, dài hạn để phát triển kinh tế - xã hội. Chặng đường phía trước của quê hương Hưng Khánh Trung B nói riêng, Chợ Lách nói chung vẫn còn nhiều nhiệm vụ và thách thức.

Do đó, lãnh đạo xã đặt mục tiêu không "tự mãn" với thành tích đã đạt được; không ngừng nâng chất các tiêu chí, hướng đến đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trước mắt là rà soát hiện trạng, đánh giá nhu cầu và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí Xã nông thôn mới nâng cao, Ấp nông thôn mới kiểu mẫu, Mô hình sản xuất kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

Thêm vào đó, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", nhằm phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 359-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025, đồng thời tiếp tục tận dụng, phát huy tốt hơn nữa tiềm năng và nội lực nhằm góp phần quan trọng tổ chức thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.