Ba Tri thực hiện đạt kết quả 3 khâu đột phá tạo sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Ngày đăng bài: 26/02/2020 | Tác giả: Trà Dũng

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Ba Tri tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI với 3 khâu đột phá là: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; Đầu tư phát triển kinh tế biển theo hướng nâng cao sản lượng, giá trị, bền vững; Tập trung sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên mời gọi đầu tư và khuyến khích các ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và đã đạt kết quả quan trọng, tác động toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Kết quả khâu đột phá thứ nhất: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững: Ba Tri đã đẩy mạnh sản xuất nông - lâm - thuỷ sản và đạt nhiều kết quả, giá trị sản xuất đạt 27.844 tỷ đồng, tốc độ tăng 6,35%; triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp đã đạt được kết quả bước đầu, tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực, cơ cấu cây trồng vật nuôi được chuyển đổi phù hợp với từng địa phương, gia tăng hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác. Nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao được thực hiện, nhân rộng và phát huy hiệu quả; sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng, an toàn. Cơ cấu cây trồng có sự chuyển hướng sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao ... Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển theo hướng trang trại, gia trại, nâng cao chất lượng thịt, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, đàn bò đạt trên 100.700 con; tiếp tục phát triển và mở rộng Dự án bò sữa ở 14 xã, hiện tại có 650 con đang khai thác và cung cấp sữa tươi ra thị trường. Đồng thời, triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị trên các sản phẩm chủ lực như con bò, tôm, nghêu, rau an toàn, cá khô, đã được công nhận nhãn hiệu bò Ba Tri. Chuỗi giá trị con bò, tôm, nghêu, rau sạch đã từng bước phát huy hiệu quả, tập hợp được người nông dân tham gia hợp tác xã, mời gọi doanh nghiệp tham gia để hoàn thiện chuỗi.

Kết quả khâu đột phá thứ hai đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế biển theo hướng nâng cao sản lượng, giá trị, bền vững: Trong 5 năm qua, lĩnh vực thủy sản được tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy tốt thế mạnh nuôi trồng và khai thác. Tổng giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 17.615 tỷ đồng, tốc độ tăng 13,06% (trong đó, nuôi trồng chiếm 29,95%, khai thác chiếm 70,05%). Diện tích nuôi thủy sản 5.585ha (NQ 5.900 ha), trong đó nuôi tôm 3.785ha (NQ 2.400 ha). Tổng giá trị nuôi trồng giai đoạn 2016-2020 đạt 5.276 tỷ đồng, tăng bình quân 2,47%/năm. Phát triển nghề đánh bắt thủy hải sản xa bờ từ 1.266 tàu năm 2015 tăng lên 1.565 tàu năm 2020, tổng giá trị khai thác 12.339 tỷ đồng, tăng bình quân 20,27%/năm (NQ 12,03%). Các hợp tác xã thủy sản được củng cố, tiếp tục hoạt động hiệu quả, ổn định đời sống ngư dân vùng biển; quản lý, khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ hành lang kinh tế biển.

Cơ sở hạ tầng khu vực các xã biển Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thủy, Tân Thủy từng bước được đầu tư đồng bộ, giao thông thuận lợi, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế khu vực biển. Nhiều công trình, dự án được đầu tư như: đường vành đai ven biển, Cảng cá mới, khu tránh bão cho tàu thuyền, dự án khu dân cư Tiệm Tôm, Khu dân cư lấn biển An Thủy. Quy hoạch cụm công nghiệp An Hòa Tây được phê duyệt và đang mời gọi đầu tư, hiện đã có doanh nghiệp hoạt động đóng tàu, sản xuất nước đá, kinh doanh xăng dầu phục vụ đánh bắt xa bờ.

Diện mạo mới đô thị, nông thôn của huyện Ba Tri qua năm 5 thực hiện đột phá. (Ảnh: Trà Dũng)

Ngoài ra, công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phát triển diện tích rừng được thực hiện khá tốt. Diện tích rừng 998,4ha, diện tích trồng mới 30ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 4% tổng diện tích tự nhiên. Sản xuất muối có xu hướng giảm do giá cả và tình hình tiêu thụ muối khó khăn nên dần chuyển sang nuôi thủy sản.

Kết quả khâu đột phá thứ ba: sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng. Giá trị sản xuất đạt 7.857 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 32,39%/năm, vượt 7,39% (NQ 25%/năm). Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo ngày càng lớn, nhất là lĩnh vực chế biến thức ăn gia súc, cơ khí đóng tàu, sản xuất nước đá... Hạ tầng cụm công nghiệp được tiếp tục đầu tư, thu hút doanh nghiệp hoạt động sản xuất , đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến công, phát triển tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống được chú trọng; nhiều sản phẩm truyền thống của địa phương có xu hướng phát triển tốt, năng lực cạnh tranh của sản phẩm từng bước được tăng lên và đạt được mức tăng trưởng khá, nhất là các sản phẩm OCOP của huyện.

Có thể thấy, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, Ba Tri đã đạt được những thành tựu quan trọng, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều dự án, công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng tạo diện mạo mới nông thôn và đô thị. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được cải thiện và nâng cao, hộ nghèo được kéo giảm, thu nhập bình quân tăng cao đạt 52 triệu đồng. An ninh - quốc phòng được củng cố vững chắc; chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh.