Bình Đại thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững

Ngày đăng bài: 28/02/2020 | Tác giả: Tuyết Mai

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 30 của Tỉnh ủy về Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện Bình Đại có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ nghèo chung của toàn huyện.

Hàng năm, Bình Đại tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân, nhất là các hộ đăng ký tham gia phát triển sinh kế, nhân rộng mô hình từng năm, chủ yếu là nuôi bò, dê, tôm, cá, trồng dừa, trồng màu, nấm... Qua đó, ngành chuyên môn hướng dẫn kiến thức cơ bản giúp người dân tham gia thực hiện; Trực tiếp hỗ trợ kinh phí 6,2 tỷ đồng cho 355 hộ tham gia dự án sinh kế và nhân rộng mô hình; Phát huy tốt vai trò của Ngân hàng chính sách xã hội, phối hợp với các đoàn thể, tổ vay vốn hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 6.697 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay số tiền 187,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất.

Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua hoạt động sản xuất phi nông nghiệp, hỗ trợ phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống. Hiện toàn huyện có 3.128 cơ sở thương mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu hút 6.148 lao động. Tổ chức Seed To Table đầu tư xây dựng Dự án nhà máy chế biến dừa tại xã Vang Quới Đông, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho một số lao động nghèo tại địa phương.

Trong 3 năm, huyện Bình Đại tổ chức 57 lớp học nghề theo Quyết định 1956 cho 1.404 học viên, trong đó có trên 300 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia, có 290 người tham gia hợp đồng lao động có thời hạn ở ngoài nước, giải quyết việc làm mới cho 6.551 lao động, góp phần tạo hiệu quả trong thực hiện Đề án.

Nhiều hộ tham gia Đề án được hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp, thoát nghèo bền vững. (Ảnh: Tuyết Mai)

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Về y tế, cấp phát 175.972 thẻ BHYT cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và người dân 6 xã bãi ngang ven biển. Tổ chức khám bệnh về nguồn cho 6.115 lượt người thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo kết hợp tặng 1.500 phần quà, trị giá 750 triệu đồng. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện vận động mạnh thường quân đóng góp gạo, đường, rau quả và tiền mặt cho bếp ăn tình thương tại Trung tâm y tế huyện, duy trì hoạt động bữa ăn từ thiện, nhằm phục vụ cho các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức vận động 17,6 tỷ đồng tặng dụng cụ học tập, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và 100% học sinh hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm các khoản đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Xây dựng được 456 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, kinh phí 12,6 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo với kinh phí 5,9 tỷ đồng.

Song song đó, huyện Bình Đại đã thực hiện trợ giúp các chính sách bảo trợ xã hội kịp thời, đúng quy định. Quan tâm vận động nguồn lực xã hội góp phần trợ giúp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, cận nghèo bệnh tật, neo đơn. Tổ chức thăm và tặng hơn 83 ngàn suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trị giá 33 tỷ đồng.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Đề án Phát  triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020, hộ nghèo trên địa bàn huyện Bình Đại đã dần chuyển đổi, có ý thức vượt khó vươn lên trong phát triển sản xuất, năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở được nâng lên, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể chặt chẽ hơn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo của huyện, đã có 1.214 hộ tham gia Đề án thoát nghèo, trong đó có 444 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững.