Thạnh Phú có 12/17 xã đạt tiêu chí về thu nhập

Ngày đăng bài: 20/03/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Theo thống kê cuối năm 2019, huyện Thạnh Phú có thêm 5 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 là Mỹ An, An Thuận, An Điền, Thạnh Phong và Thạnh Hải. Theo đó, đến nay, toàn huyện có 12/17 xã đạt tiêu chí này.

Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 của huyện Thạnh Phú đạt hơn 39,5 triệu đồng/năm, tăng hơn 3,6 triệu đồng so với năm 2018.

Trong năm 2019, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, gắn với quy hoạch, phù hợp với từng vùng sinh thái. Các mô hình trồng lúa sạch, nuôi tôm càng xanh toàn đực, tôm - lúa, trồng dữa hữu cơ, tưới tiết kiệm nước cho cây xoài tứ quý… tiếp tục được nhân rộng và phát triển.

Mô hình lúa - tôm được nông dân Thạnh Phú tiếp tục nhân rộng. (Ảnh: Minh Mừng)

Song song đó, Thạnh Phú còn tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất giồng, vườn tạp. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp các xã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Đến nay, huyện Thạnh Phú đã xây dựng và hoàn thiện 6 chuỗi giá trị gồm 3 cây: lúa, dừa, xoài và 3 con: tôm, bò, gia cầm.  Hiện nay mối liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị cơ bản tạo sự ổn định đầu ra sản phẩm; người dân hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực và chia sẻ rủi ro trong quá trình sản xuất, tiếp cận và tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng và sản xuất.