Thành phố Bến Tre hoàn thành Đề án xây dựng Văn minh đô thị

Ngày đăng bài: 17/04/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Qua 4 năm thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020", với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, phường đến nay, Thành phố thực hiện đạt 35/35 tiêu chí Văn minh đô thị (VMĐT), 08/08 phường đạt chuẩn phường VMĐT.

Kết quả trên đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị thành phố Bến Tre theo hướng văn minh - xanh - sạch đẹp, thu hút đầu tư ngày càng phát triển, nội dung và chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng được củng cố, mức sống và chất lượng sống người dân tiếp được cải thiện đáng kể.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận hưởng ứng của người dân trong thực hiện tiêu chí VMĐT là yêu cầu tiên quyết, Thành phố và các phường đã tập trung công tác tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, mục tiêu những lợi ích thiết thực của việc xây dựng thành phố Văn minh đô thị, phường Văn minh đô thị, gắn với các phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", phong trào thi đua cả nước chung sức "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng đô thị loại II. Đặc biệt, Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2015 của Thành ủy về phấn đấu thực hiện chủ trương "Năm không" đến người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức cổ động trực quan tại các tuyến đường lớn và tại khu dân cư, đặc biệt tuyên truyền xuyên suốt trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở, các cuộc họp tổ nhân dân tự quản, họp chi, tổ hội các đoàn thể…từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện tiêu chí VMĐT.

Thành phố Bến Tre đã thực hiện đạt 35/35 tiêu chí Văn minh đô thị. (Ảnh: Hồng Quốc)

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Bến Tre thường xuyên đến khảo sát, đánh giá các tiêu chí phường Văn minh đô thị tại các phường với phương châm đúng thực chất, không chạy theo thành tích, làm đến đâu chắc đến đó, tập trung kiểm tra các tiêu chí như: tiêu chí Nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường đô thị; tiêu chí xây dựng phong trào văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Ngoài sự hỗ trợ, hướng dẫn từ phía thành phố, hệ thống chính trị ở các phường đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Đảng ủy, UBND các phường phân công thực hiện các tiêu chí cụ thể cho từng cá nhân, từng ngành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện để có kế hoạch chấn chỉnh phù hợp và kịp thời trong quá trình thực hiện, tạo được sự nhịp nhàng, đồng bộ từ phường đến khu phố, tổ nhân dân tự quản, huy động sức mạnh cộng đồng tham gia thực hiện các tiêu chí.

Kết quả nổi bật thành phố đạt được qua 04 năm thực hiện Đề án thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả, ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu, xin chủ trương lập dự án có quy mô lớn, tác động mạnh đến phát triển đô thị, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong đó có một số công trình quy mô lớn như Khu đô thị phía Nam, Khu đô thị Tây Bắc, Cụm công nghiệp Phú Hưng…; một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như Cao ốc liên hợp Hoàn Cầu, Trường Mầm non Bảo Quyên - Phường 8, Trung tâm Hội nghị triển lãm, góp phần nâng chất diện mạo đô thị. Công tác quản lí trật tự xây dựng, trật tự đô thị được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, nhiều điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị như: khu vực trước chợ An Hòa, chợ cầu Bà Mụ, chợ Tú Điền, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Đoàn Hoàng Minh… được kiềm chế, kéo giảm. Công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đạt kết quả tích cực, từ năm 2016 đến nay đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp tiền mặt, đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu… xây dựng 283 công trình với chiều dài trên 85 km, tổng nguồn vốn thực hiện 193 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được kéo giảm từ 1,38% năm 2016 ước đến năm 2020 còn 1,20%. Cảnh quan môi trường và chất lượng sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, có hố xí tự hoại đảm bảo tỷ lệ qui định; tỷ lệ người dân tham gia đăng ký thu gom rác tăng lên.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển đồng bộ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; giáo dục đào tạo khẳng định chất lượng đào tạo cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa" được thực hiện đúng chính sách, đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đặc biệt, Thành phố và các phường đã khắc phục cơ bản tình trạng vứt rác bừa bãi, thả rong vật nuôi.