Thạnh Phú nhiều kết quả trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 14/05/2020 | Tác giả: Văn Minh

Qua 05 năm triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 07/ 01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi; huyện Thạnh Phú đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo động lực thi đua hoàn thành và vượt các mục tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nhiều công trình trọng điểm được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 16, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú đã xây dựng Kế hoạch triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân với yêu cầu làm cho nội bộ Đảng và nhân dân thấy rõ nhiệm vụ cách mạng, ý nghĩa lịch sử của phong trào Đồng Khởi năm 1960. Qua đó, biến tinh thần Đồng Khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng Khởi trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội huyện Thạnh Phú phát triển nhanh, toàn diện, hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn phát triển rộng khắp các địa phương. (Ảnh: Văn Minh)

Qua 05 năm thực hiện, tiến độ đô thị hóa trên địa bàn huyện cơ bản đạt theo yêu cầu: Thị trấn Thạnh Phú đạt 40/59 tiêu chí đô thị loại IV, Tân Phong 47/59 tiêu chí đô thị loại V, Giao Thạnh đạt 56/59 tiêu chí đô thị loại V. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, toàn huyện có 04/17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ gần 24%, gồm Đại Điền, Quới Điền, An Nhơn và Thới Thạnh; các xã Giao Thạnh, Phú Khánh đạt 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 09 đến 13 tiêu chí.

Công tác xây dựng nông thôn mới và phong trào "Nhà nhà thi đua, người người thi đua" chung tay xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới với việc lựa chọn, xác định những chủ đề, phần việc liên quan đến các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá để tập trung thực hiện. Qua đó, đã huy động gần 13.000 lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí của xã, thị trấn.

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn tiếp tục phát triển sâu rộng, đã đầu tư xây dựng nâng cấp gần 12km trên tuyến Quốc lộ 57; gần 50km các tuyến đường huyện. Song song đó, phong trào giao thông nông thôn được tiếp tục đầu tư nâng cấp trên địa bàn các xã với chiều dài 215km đường xã, ấp, ngõ xóm và 165 cầu nông thôn. Triển khai Dự án Thủy lợi Nam Bến Tre, hơn 5 km Đê biển xã Giao Thạnh - Thạnh Phong, nâng cấp 16km bờ bao ven sông Cổ Chiên, xây dựng 25 cống, nạo vét và đào mới gần 37km kênh nội đồng. Tổ chức triển khai sâu rộng trong cấp ủy, các ngành, các cấp và nhân dân Đề án số 3333 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, qua đó đã huy động các nguồn lực thực hiện 04 công trình giao thông cấp B, dài hơn 7km, tổng kinh phí đầu tư gần 13 tỷ đồng.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chất lượng hoạt động của các chi bộ Đảng được nâng lên. Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện đề ra 34 chỉ tiêu cụ thể, đến nay có 20 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt; 13 chỉ tiêu đạt trên 70% và 01 chỉ tiêu đạt trên 60%.

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển và có những đột phá mới. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp có chuyển biến tốt, sản lượng hàng năm đều tăng. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển khá. Các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp được duy trì và có sự gia tăng. Các thành phần kinh tế hoạt động ổn định, năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh được nâng lên. Việc thực hiện Chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp được quan tâm, có nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực; phát huy có hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nghiệp Thạnh Phú. Kinh tế hợp tác từng bước được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động, nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khá thuận lợi và ổn định.

Hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư được đẩy mạnh, huyện đã tổ chức tiếp, làm việc và khảo sát thực tế với trên 180 lượt nhà đầu tư. Tinh thần khởi nghiệp kinh doanh từng bước được lan tỏa, đã có 160 doanh nghiệp, 1.200 hộ kinh doanh cá thể được thành lập mới; ngoài ra còn thu hút nhiều doanh nghiệp ngoài địa bàn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và có một số dự án đầu tư đã được triển khai.

Thời gian tới, Thạnh Phú tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu sắc tinh thần "Đồng Khởi mới" trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh, toàn diện, hướng đến mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Tiếp tục tổ chức thực hiện các mục tiêu trong Kế hoạch số 106, ngày 11/3/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới.