Bình Đại tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững cho các ấp thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển

Ngày đăng bài: 19/06/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Thời gian qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Đại được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả toàn diện. Chương trình đã làm cho bộ mặt nông thôn ở địa phương ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng cao và tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó, người dân rất hài lòng về kết quả chương trình nông thôn mới mang lại.

Đến nay, huyện Bình Đại có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, đang trình hồ sơ Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định công nhận, các xã còn lại cơ bản đạt từ 7 - 14 tiêu chí. Trong đó, các xã bãi ngang, ven biển gồm: Phú Long, Vang Quới Đông, Phú Vang, Thạnh Trị, Thừa Đức, Đại Hòa Lộc đạt được từ 7 - 8 tiêu chí. Đa phần các tiêu chí 6 xã bãi ngang, ven biển chưa đạt là: Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Hộ nghèo, Tổ chưc sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm, Nhà ở dân cư, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh.

Bình Đại tập trung nhiều giải pháp nâng cao tiêu chí thu nhập và giảm nghèo bền vững cho các ấp thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. (Ảnh: Thanh Hương)

Từ kết quả trên, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các ấp thuộc xã bãi ngang, ven biển đạt dưới 10 tiêu chí theo Quyêt định số 1385 của Thủ tương Chính Phủ. Giai đoạn 2019 - 2020, huyện Bình Đại tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong đó, huyện chú trọng tuyên truyền và quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa của việc hỗ trợ cho các ấp thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển bằng nhiều hình thức như: hội nghị, tọa đàm, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay,..,v.v. Tận dụng tốt nguồn vốn hỗ trợ và ưu tiên nguồn vốn huy động xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt cộng đồng và cải thiện điều kiện sống trực tiếp cho người dân. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm và xây dựng mô hình phát triển kinh tế tại các ấp theo hướng liên kết chuỗi giá trị.

Ngoài ra, huyện tăng cường phối hợp các ngành liên quan đẩy mạnh hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hỗ trợ vốn mua vật tư, tham quan, tập huấn, đào tạo nghề để phát triển sản phẩm đặc trưng, có lợi thế của địa phương, làm cơ sở nhân rộng, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh các mô hình du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và lợi thế của từng địa phương. Đặc biệt, tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng phát triển cộng đồng cho cán bộ, thành viên Ban Phát triển ấp, Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp và người có uy tín trong cộng đồng.

Mục tiêu phấn đấu của huyện Bình Đại là giảm ít nhất 3 - 4%/1 năm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất từ 1,6 - 1,8 lần so với năm 2015, 100% ấp có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu, mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng, mô hình mỗi xã một sản phẩm và cơ bản hoàn thành một số công trình hạ tầng thiết yếu ở ấp phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, có 50% ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo khung tiêu chí ấp nông thôn mới được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 776 ngày 23/4/2019, 100% ấp thành lập Ban Phát triển ấp hoạt động theo quy chế cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận, có quy ươc, hương ước được đại diện đa số người dân thông qua và cam kết thực hiện, 100% Ban Phát triển ấp, Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp và người có uy tín trong cộng đồng được đào tạo, tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng.