Bình Đại nhiều chuyển biến qua 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày đăng bài: 09/07/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Bình Đại đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi căn bản cục diện sản xuất nông nghiệp và bộ mặt nông thôn, đời sống nông dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.  

Đến nay, việc sắp xếp sản xuất nông nghiệp của huyện theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã mang lại hiệu quả thiết thực, huyện đã hình thành được nhiều vùng sản xuất chuyên canh gắn với xây dựng chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật giúp nâng cao năng suất, hiệu quả cây trồng, vật nuôi, chủ yếu là tôm, dừa và nhãn. Chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng tập trung, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thủy sản được xác định là lĩnh vực tiềm năng, đến nay vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cả về nuôi lẫn khai thác và chế biến.

Nông dân Bình Đại đã ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt. (Ảnh: Thanh Hương)

Hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện, giải quyết tốt 3 vấn đền khó kéo dài nhiều năm, gồm cầu - đường, điện, nước sạch. Hiện tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn của huyện đạt trên 99,9%, toàn huyện có 7 nhà máy nước cung cấp nước sạch đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt 98,3%, trong đó có trên 56,4% hộ sử dụng nước máy. Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước nâng cao, quy mô mạng lưới trường lớp được củng cố, phát triển rộng khắp trong toàn huyện, khoảng cách chênh lệch về chất lượng, hiệu quả giáo dục ở từng vùng được rút ngắn, tạo sự công bằng trong giáo dục. Mạng lưới y tế bao phủ đến cơ sở đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công, người nghèo thực hiện tốt. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, đến nay đạt trên 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể theo chuẩn đa chiều còn 6,75%, an ninh trật tự giữ vững, ổn định.

Trong xây dựng nông thôn mới, các xã đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới. Nhờ đó thời điểm này, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt trên 7 tiêu chí trở lên.

Bình Đại phát huy hiệu quả vùng sản xuất tập trung. (Ảnh: Thanh Hương)

Là một huyện ven biển, Bình Đại có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Song từ thực tiễn kết quả 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cho thấy huyện vẫn còn nhiều hạn chế cần có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tích cực, góp phần phát triển nông nghiệp tập trung, sạch, hữu cơ, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh. Trong thời gian tới, Bình Đại tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, lấy xây dựng nông thôn mới làm nền tảng triển khai thực hiện, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm và phù hợp từng nhóm người dân ở từng địa bàn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới thông qua hoạt động " Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" theo từng chủ đề cụ thể, điều chỉnh, sắp xếp kế hoạch sử dụng đất liên quan đến sản xuất nông nghiệp, làm cơ sở sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp theo lợi thế của từng vùng và nhu cầu thị trường, sử dụng đất hiệu quả, chủ yếu đất bãi bồi ven sông, ven biển, vườn tạp, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản chủ lực tôm, bò, dừa, nhãn,..., tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, xây dựng và mở rộng các vùng sản xuất an toàn có chứng nhận GAP, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, quan tâm đào tạo nghề phù hợp cho lao động nông thôn, khuyến khích, thu hút giới trẻ khởi nghiệp,...,v.v.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông - lâm - thủy sản của huyện được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết đạt 30%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nông nghiệp đạt trên 50%.