Xây dựng nông thôn mới ở Ba Tri 10 năm nhìn lại

Ngày đăng bài: 17/09/2019 | Tác giả: Trần Xiện

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở BaTri, được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, qua đó diện mạo nông thôn huyện ngày càng khởi sắc; Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung hoàn thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, huyện Ba Tri tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy nội lực. Xác định người dân là chủ thể của phong trào, ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện, huyện luôn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình. Đồng thời thành lập các ban vận động để cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân để chung tay hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, mỗi người dân đều cảm thấy mình là chủ thể và tích cực tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở còn phát động các phong trào thi đua như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới; "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"; mô hình "5 không 3 sạch"; nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội thi "chung sức xây dựng nông thôn mới",...

Giao thông nông thôn mới được xây dựng khang trang, sạch, đẹp. (Ảnh: Trần Xiện)

Từ năm 2016 đến tháng 6/2019, Ba Tri huy động tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên 1.400 tỷ đồng, bằng 196,57% so với giai đoạn 2010 - 2015. Trong đó, vốn trung ương, tỉnh hơn 1.162 tỷ đồng, vốn huyện hơn 48 tỷ đồng, vốn xã trên 16 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp, mạnh thường quân hơn 77 tỷ đồng, vốn dân trên 97 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện Ba Tri đã xây dựng hơn 276 km đường trục xã, liên xã theo quy hoạch có trên 141 km được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn quy định Bộ Giao thông Vận tải, chiếm 51,34%; huyện cũng đã xây dựng hơn 80 km đường liên ấp xây dựng đạt chuẩn theo quy định Bộ Giao thông Vận tải, chiếm 54,71%;... Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản, hàng hóa. Huyện cũng đã đầu tư nạo vét hơn 1.000 km kênh mương nội đồng để kịp thời khai thông dòng chảy phục vụ tốt nhu cầu tưới, tiêu cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

Ngoài việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và hệ thống thủy lợi, các thiết chế văn hóa cơ sở và hệ thống trường học, chợ nông thôn, nhà ở dân cư,... cũng từng bước được hoàn thiện. Đến nay huyện có 5 xã có trung tâm văn hóa, học tập công đồng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. 18 trường học đạt chuẩn quốc gia; 24/24 xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hầu hết đều đáp ứng được các yêu cầu của Bộ Tiêu chí. Qua 10 năm, huyện xây tặng được 1.610 căn nhà tình nghĩa, tình thương với tổng kinh phí trên 72,4 tỷ đồng, góp phần xóa nhà tạm, dột nát.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn được đầu tư gắn với thực hiện các chương trình, dự án khác ở nông thôn. Đặc biệt việc tập trung triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện; Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng; Các hình thức tổ chức sản xuất từng bước được đổi mới; Hợp tác xã, Tổ hợp tác, mô hình liên kết gắn sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến nay, toàn huyện có 16 Hợp tác xã nông nghiệp với hơn 11.000 thành viên, 213 Tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp với gần 3.650 thành viên. So với thời điểm bắt đầu, tăng 13 Hợp tác xã, 213 Tổ hợp tác. Bên cạnh đó, hàng năm huyện còn đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, giảm nghèo tại địa phương, nâng tỷ lệ lao động có việc làm chiếm 95,8%.

Huyện Ba Tri đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Trần Xiện)

Những kết quả đạt được đã làm cho bộ mặt nông thôn Ba Tri ngày càng khởi sắc, thu nhập của người dân nông thôn tăng nhanh. Cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,47 triệu đồng/người/năm, tăng 26 triệu đồng/người/năm so với thời điểm bắt đầu; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được kéo giảm trên 2%, hiện còn 9,32% hộ nghèo theo cách tiếp cận đa chiều.

Đến nay, huyện có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Thủy, Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung, Mỹ Hoà, Vĩnh An), An Phú Trung và Mỹ Chánh dự kiến đạt 19 tiêu chí trong quý 4/2019, Vĩnh Hoà và Mỹ Thạnh đạt chuẩn vào năm 2020; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí, số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 13,8 tiêu chí tăng hơn giai đoạn 2010 – 2015 là 5,6 tiêu chí. Kết quả này thể hiện sự chung sức, chung lòng thi đua xây dựng nông thôn mới từ trong cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân ở Ba Tri.

Trong thời gian tới, huyện Ba Tri tập trung hơn nữa công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc huy động nhân lực, tài lực; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong giai đoạn đầu (2010-2020) đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.