Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tạo nền tảng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa bền vững

Ngày đăng bài: 24/09/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Bình Đại luôn được các cấp Hội nông dân duy trì, phát triển sâu rộng, đã tạo sức lan tỏa mạnh, thúc đẩy hội viên, nông dân toàn huyện tham gia phát triển kinh tế, đa dạng sản phẩm trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch đúng hướng, thực hiện thắng lợi nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn huyện Bình Đại có hơn 16 ngàn hội viên nông dân tham gia sinh hoạt tại 20 cơ sở Hội và nhiều chi tổ, hội. Qua bình xét 5 năm giai đoạn 2014 - 2019, toàn huyện có 28.239 lượt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được công nhận ở 4 cấp, chiếm gần 34% tổng số hộ đăng ký. Các xã có nhiều hộ đăng ký và bình xét đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp cao như: Định Trung, Phú Long, Thạnh Trị, Bình Thắng, Thừa Đức, Thạnh Phước, Thới Thuận.

Mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của ông Võ Thành Phong ở xã Châu Hưng. (Ảnh: Thanh Hương)

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Bình Đại ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng, nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh lên đến hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi và có mức thu nhập kinh tế cao từ 100 triệu đồng trở lên. So với giai đoạn 2008 - 2013, số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần và xuất hiện nhiều hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/ năm, điển hình có nhiều hộ nghèo cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong sản xuất, mạnh dạn đầu tư vươn lên thoát nghèo bền vững, như: hộ ông Nguyễn Văn Mão - xã Vang Quới Đông với mô hình nuôi gà công nghiệp lấy trứng sử dụng chế phẩm EM xử lý chuồng nuôi, ông Huỳnh Văn A - xã Lộc Thuận chuyển đổi hiệu quả mô hình trồng dừa truyền thống sang chăm sóc theo hướng hữu cơ với hệ thống tưới nhỏ giọt, mô hình trồng màu tưới nước phun sương của ông Phan Trúc Phương - xã Thừa Đức, mô hình kinh doanh thức ăn, thuốc thú y - thủy sản và sản xuất giống gắn với nuôi thủy sản của hộ ông Võ Thành Công - xã Phú Long.

Đạt được kết quả trên, Hội Nông dân huyện Bình Đại đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh và ngành huyện tổ chức 395 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa hội viên, nông dân tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài huyện, giúp nông dân tiếp cận cái mới, cách làm hay ứng dụng thực tế vào sản xuất kinh doanh hộ gia đình.

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp trong huyện cũng tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân, các doanh nghiệp tư nhân giúp đỡ nông dân trong sản xuất bằng nhiều hình thức như: ngày công lao động, kinh nghiệm, dạy nghề miễn phí, hỗ trợ cây, con giống, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng, vận động 4.400 hộ khá, giáu giúp cho trên 1.500 hộ nghèo, nhờ đó đã có 291 hộ nông dân thoát nghèo. Đồng thời, toàn huyện đã thành lập được 66 tổ hợp tác, với 1.126 thành viên, chủ yếu trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và phát triển được 12 Hợp tác xã.

Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của các ngành tỉnh, huyện trong xây dựng mô hình trình diễn rau sạch trong nhà lưới tại xã Phú Long, mô hình tưới nước nhỏ giọt cho cây bưởi, dừa, nhãn, cây màu ở xã Long Định, Lộc Thuận, Thừa Đức, hỗ trợ máy ủ phân hữu cơ, chế phẩm EM cho các xã Phú Thuận, Thới Lai, Vang Quới Đông,..., đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất kinh tế hộ mang lại hiệu quả đáng kể. Dự án AMD đầu tư trên 5 tỷ đồng và hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp cho 361 hộ nông dân ở các xã Đại Hòa Lộc, Phú Long, Thạnh Trị, Vang Quới Đông, Phú Vang thực hiện thí điểm mô hình nuôi tôm càng xanh toàn Đực, nuôi cá chạch lấu thương phẩm, nuôi bò, dê..... Nhìn chung, hầu hết các hội viên, nông dân trên địa bàn huyện được tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh đều sử dụng đúng mục đích và mang lại lợi nhuận cao, góp phần tăng thu nhập cải thiện kinh tế gia đình.  

Với mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững, hạn chế tái nghèo, Hội nông dân huyện Bình Đại phấn đấu mỗi năm có trên 45% số hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong tổng số hội viên, nông dân đăng ký, trong đó có từ 2-3 nông dân đạt danh hiệu nông dân tỷ phú. Thời gian tới, Hội nông dân Bình Đại sẽ chú trọng đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất. Đồng thời, Hội Nông dân huyện tập trung thúc đẩy liên kết sản xuất, kinh doanh giữa các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gắn với nhân rộng điển hình tiên tiến phù hợp ở từng vùng, từng khu vực; Tranh thủ sự hỗ trợ tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh bằng những chính sách, hành động cụ thể để động viên hội viên, nông dân tích cực thi đua làm giàu cho gia đình, cho xã hội, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa mạnh có sức cạnh tranh cao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.