Nông dân Ba Tri thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 30/09/2019 | Tác giả: Trần Xiện

Qua 5 năm thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014 – 2019", nông dân huyện Ba Tri đã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nghị quyết của địa phương, đặc biệt là kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Các cấp Hội trong huyện đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức 165 lớp tập huấn, 87 cuộc hội thảo để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân áp dụng vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả. Giải quyết cho nông dân vay từ nhiều nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh với số tiền trên 150 tỷ đồng. Đẩy mạnh việc thành lập các loại hình kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi. (Ảnh: Trần Xiện)

Đến nay, huyện Ba tri có 8 hợp tác xã nông nghiệp, 76 tổ hợp tác, 1 trang trại, nhiều mô hình gia trại và kinh tế tổng hợp. Từ đó nông dân có điều kiện sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong 5 năm qua, trong số hơn 113.400 hộ đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có hơn 38.800 hộ được công nhận đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp, trong đó có 53 hộ đạt danh hiệu cấp trung ương, hơn 1.380 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh. Điển hình như ông Châu Văn Bối ở xã Tân Mỹ với mô hình trồng bưởi da xanh hàng năm thu nhập trên 1,5 tỷ đồng; ông Lưu Văn Em ở xã An Thủy với mô hình trồng dưa hấu hàng năm thu nhập trên 1,6 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Quang ở xã Mỹ Hòa, ông Châu Minh Tú ở xã Phước Tuy với mô hình chăn nuôi bò hằng năm thu nhập 500 triệu đồng…

Đặc biệt, Phong trào đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào, Hội đã tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động, đất đai,… để xây dựng, tu sửa, nâng cấp trên 95 km đường nông thôn, xây dựng 115 cây cầu, xây tặng 136 căn nhà tình thương, 5 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Đến nay, huyện Ba Tri đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri - Nguyễn Văn Trai, thời gian tới  các cấp Hội nông dân trong huyện cần tập trung nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú về nội dung để hội viên nông dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế; tập trung xây dựng, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến; vận động nông dân cải tạo giồng tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phù hợp với từng địa phương; áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, thu hoạch...; tranh thủ các nguồn lực về vốn, khoa học, công nghệ tiên tiến, công tác dạy nghề, hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm…; Gắn kết chặt chẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào "Thi đua giảm nghèo", phong trào " Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới",..