Xây dựng nông thôn mới từ nguồn lực trong nông dân

Ngày đăng bài: 03/10/2019 | Tác giả: Việt Cường

Nông dân là lực lượng chiếm đa số trong xã hội, có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới. Vì vậy, Hội Nông dân huyện Chợ Lách luôn xác định mục đích của công tác tuyên truyền vận động là làm cho hội viên, nông dân trên địa bàn hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình khi tham gia xây dựng Nông thôn mới. Nhất là việc tham gia quản lý và sử dụng các công trình, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; tích cực tham gia đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công lao động xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Chợ Lách đã bám sát niệm vụ chính trị của địa phương; định hướng của Hội cấp trên và nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân, mạnh dạn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân. Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phát động các phong trào thi đua "Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Tham gia đảm bảo Quốc phòng - An ninh". Qua đó, xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Hội, củng cố niềm tin vào tổ chức Hội.

Tính từ năm 2010 đến nay, các cấp hội đã vận động và phối hợp vận động giúp đỡ, hỗ trợ cây, con giống, ngày công lao động trị giá trên 3 tỷ đồng cho trên 2.000 hộ. Trong đó, các mô hình tiêu biểu về cho mượn vốn xoay vòng nuôi dê, nuôi bò, mô hình trồng kiểng lá, đan bội kẽm, quay chậu xi măng… đã giúp cho nhiều hộ nông dân có điều kiện sản xuất, vượt qua khó khăn và thoát được nghèo.

Nông dân Chợ Lách tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn mới. (Ảnh: Việt Cường)

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân huyện Chợ Lách còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia tổ hợp tác, Hợp tác xã. Đến nay, toàn huyện đã vận động thành lập 106 tổ hợp tác theo Nghị định 151 của Chính phủ, với gần 2.500 thành viên và thành lập 12 Hợp tác xã Nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Phối hợp các Ngân hàng giải quyết vốn vay cho 4.500 hộ, số tiền trên 103 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội Nông dân các cấp cũng tích cực trong công tác phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động, bình quân mỗi năm mở trên 10 lớp dạy nghề, với hơn 300 học viên tham gia học các nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, cải thiện thu nhập và giải quyết lao động tại địa phương.

Đặc biệt, Thực hiện Nghị quyết cùa Huyện ủy và Hội Nông dân các cấp về xây dựng Nông thôn mới, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể, dân chủ ở cơ sở tham gia đóng góp ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực đóng góp trên 100 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động; hiến trên 100 ha đất xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Tại mỗi xã đều có mô hình nông dân sản xuất thân thiện với môi trường và mô hình nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự nông thôn. Các cấp Hội luôn chú trọng việc tăng cường công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm, nhất là các chỉ tiêu về xoá cầu tiêu ao cá, xây dựng hố xí tự hoại, vận động thu gom, phân loại rác tại hộ gia đình, tham gia dọn dẹp, chỉnh trang cảnh quan môi trường trong thực hiện chủ trương Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới.

Hàng năm, Hội Nông dân các cấp trong huyện Chợ Lách còn chủ động xây dựng kế hoạch tọa đàm xây dựng nông thôn mới để thực hiện các tiêu chí khó. Đã tổ chức được 224 cuộc, có 6.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Qua đó, dân chủ ở cơ sở được phát huy tốt, tạo sự đồng thuận trong nông dân tích cực tham gia các phần việc trong xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đã đạt được đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, từng bước nâng cao cuộc sống của hội viên, nông dân. Góp phần khai thác tối đa nguồn lực dồi dào, khơi dậy tinh thần cần cù, sáng tạo, vượt khó trong nông dân, làm cho phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phát triển rộng khắp và ngày càng đi vào thiết thực, hiệu quả.