Bình Đại có trên 7.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày đăng bài: 09/01/2020 | Tác giả: Thanh Hương

Năm 2019, Hội Nông dân huyện Bình Đại đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Kết quả, toàn huyện Bình Đại có 7.089 hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 45,56% số hộ đăng ký. Trong đó, cấp Trung ương có 33 hộ, cấp tỉnh có 167 hộ, cấp huyện có 547 hộ và cấp xã có 6.325 hộ, đặc biệt có 139 hộ đạt danh hiệu tỷ phú. Tiêu biểu như: hộ ông Nguyễn Văn Mão ở xã Vang Quới Đông, với mô hình nuôi gà công nghiệp lấy trứng, hộ ông Đoàn Văn Anh, ở xã Thạnh Phước, với mô hình nuôi sò huyết, hộ ông Nguyễn Văn Đô xã Châu Hưng, với mô hình nuôi vịt siêu Pháp đẻ trứng,.....

Bình Đại có trên 7.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. (Ảnh: Thanh Hương)

Để phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" đạt hiệu quả, hàng năm Hội Nông dân huyện Bình Đại thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi và trồng trọt cho hội viên nông dân, nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất, cả về số lượng cũng như chất lượng, triển khai các chương trình, dự án, trong đó tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng công nghệ cao phù hợp với xu hướng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.

Nhìn chung, từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2019, huyện Bình Đại đã có 72 hộ hội viên Nông dân vươn lên thoát nghèo. Kết quả trên đã thúc đẩy nông dân thi đua nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt tiêu chí Thu nhập, tiêu chí Hộ nghèo và nhiều tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới.