Ba Tri sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 16 về Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 21/01/2020 | Tác giả: Trà Dũng

Huyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Thực hiện Chỉ thị 16, trong 5 năm qua, phong trào "Đồng Khởi mới" được cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Ba Tri đồng tình hưởng ứng, đạt được những kết quả thiết thực. Nổi bật, huyện Ba Tri đã tập trung thực hiện 3 khâu đột phá của Chỉ thị: xây dựng Thị Trấn Ba Tri đạt chuẩn đô thị loại IV; Trung tâm xã An Ngãi Trung, Tiệm Tôm xã An Thủy đạt đô thị loại V. Nhiều công trình trọng điểm về hạ tầng đô thị được triển khai thực hiện, góp phần đổi mới bộ mặt đô thị của huyện.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng tích cực, nhiều công trình hạ tầng nông thôn như: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, trường học, đường giao thông, Trạm Y tế, trụ sở ấp, nhà văn hóa được triển khai xây dựng, góp phần phục vụ tốt đời sống của người dân. Kết quả, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 16, huyện đã xây dựng thành công 7 xã nông thôn mới, 16 xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí.

Song song đó, công tác xây dựng Đảng và kiện toàn hệ thống chính trị được huyện Ba Tri quan tâm thực hiện, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tốt, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, tạo được sự hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, Huyện ủy Ba Tri chú trọng chỉ đạo triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về " đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII trong cán bộ, đảng viên.

Ba Tri khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc Phong trào thi đua

Kết luận chỉ đạo hội nghị, ông Bùi Thành Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" thường xuyên, liên tục, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các xã, thị trấn và đoàn thể phát động phong trào "Đồng Khởi mới" theo tinh thần chỉ công nhận một hoạt động, một phong trào khi đáp ứng đủ 3 tiêu chí (đồng loạt, đồng bộ; đồng thuận cao trong nhân dân và phải cụ thể). Đồng thời, các cấp ủy cần tập trung công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung nguồn lực thực hiện các công trình hạ tầng trọng điểm về đô thị, nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, phấn đấu trong năm 2020 xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn đô thị loại V; trong nhiệm kỳ 2020 -2025 có thêm 10 xã được công nhận, nâng tổng số toàn huyện có 18 xã nông thôn mới.