Ba Tri khánh thành nhà sơ chế rau xã Mỹ Chánh

Ngày đăng bài: 03/03/2020 | Tác giả: Trà Dũng

UBND xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri vừa tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng Nhà sơ chế rau Mỹ Chánh do tổ chức Seed to Table - Nhật Bản tài trợ.  

Nhà sơ chế rau Mỹ Chánh được xây dựng với diện tích 96m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại nhằm tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay và phù hợp về vệ sinh ATTP, với kinh phí đầu tư xây dựng là 360 triệu đồng, do Tổ chức Seed to Table hỗ trợ.

Nghi thức cắt băng khánh thành nhà sơ chế rau Mỹ Chánh. (Ảnh: Trà Dũng)

Hiện nay, xã Mỹ Chánh đang thực hiện và khuyến khích nông dân nhân rộng mô hình trồng rau hữu cơ trên địa bàn với diện tích 4.000m2. Nhà máy sơ chế rau Mỹ Chánh được xây dựng góp phần mở rộng quy mô, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hưu cơ trên địa xã, thu mua nông sản cho nông dân với giá cao và ổn định, đảm bảo lợi nhuận cho người nông dân.

Ngoài ra, việc đưa nhà sơ chế này đi vào hoạt động sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản theo hướng hữu cơ của nông dân Mỹ Chánh và nhiều nhóm rau hữu cơ ở các xã lân cận trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần xây dựng phát triển mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ, sạch, an toàn trên địa bàn huyện Ba Tri.