Thạnh Phú tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm năm 2020

Ngày đăng bài: 04/03/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm năm 2020.

Theo báo cáo, toàn huyện Thạnh Phú có tổng đàn heo hơn 23.000 con, đàn bò hơn 45.000 con, đàn dê gần 30.000 con, đàn gia cầm 610.000 con. Năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra 2 dịch bệnh nguy hiểm đối với động vật trên cạn gồm bệnh dịch tả heo Châu Phi và bệnh lở mồm long móng.

Ổ bệnh dịch tả heo Châu Phi đầu tiên xuất hiện tại xã Quới Điền vào đầu tháng 8/2019, sau đó dịch lần lượt bùng phát ở các xã Thới Thạnh, Phú Khánh, Tân Phong, Bình Thạnh và Thạnh Phong. Tính từ khi xác định ổ dịch đầu tiên đến cuối tháng 11/2019, dịch bệnh đã phát sinh tại 6/18 xã, thị trấn của 51 hộ dân. Tổng số heo phải tiêu hủy hơn 2.100 con, trọng lượng hơn 93 tấn.

Bệnh lở mồm long móng xảy ra tại 10 hộ dân thuộc xã An Qui với 38 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó chết 10 con. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tình hình dịch bệnh phát sinh nhiều hơn nhưng do người chăn nuôi chưa ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Khi dịch bệnh xảy ra không khai báo mà để tự điều trị hoặc bán chạy, làm tăng nguy cơ lây lan.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Theo kế hoạch, năm 2020 huyện Thạnh Phú sẽ tiến hành các nội dung tiêm phòng vắc xin, vệ sinh tiêu độc, khử trùng và xử lý ổ dịch. Các chương trình tiêm phòng bắt buộc là tiêm phòng lở mồm long móng cho gia súc tại vùng có ổ dịch cũ và vùng nguy cơ cao đối với bệnh; tiêm phòng cúm gia cầm cho đàn vịt, vịt xiêm tại các địa phương có nguy cơ cao và nguy cơ trung bình. Riêng đố với gà khuyến khích người chăn nuôi tiêm phòng và tự chủ kinh phí tiêm phòng.

Về vệ sinh tiêu độc, khử trùng, trong năm huyện sẽ tổ chức 3 đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh động vật, được thực hiện vào những thời điểm khi dịch bệnh có nguy cơ lây lan từ ngoài vào theo kế hoạch của tỉnh.

Đối với nội dung xử lý ổ dịch, qua công tác giám sát lâm sàng phát hiện bệnh, trường hợp có dịch phát sinh, áp dụng các giải phấp chống dịch theo quy trình ứng phó đối với từng loại ổ dịch. Tuy nhiên, căn cứ thực tế vào quy mô và đặc điểm của từng ổ dịch để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cụ thể các giải pháp chống dịch.

Hiện tại, đa số các xã, thị trấn đã có bước chuẩn bị, tiến hành thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng, tiêm phòng bắc buộc các loại vắc xin cho đàn vật nuôi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đào Công Thương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các kế hoạch huyện đã ban hành như: kế hoạch tiêu độc, khử trùng đợt 1; tiêm phòng bệnh lở mồm long móng đợt 1; kế hoạch tiêm phòng bệnh dại đợt 1; tiêm phòng các bệnh trên gia cầm. Các xã đã banh hành kế hoạch khẩn trương triển khai thực hiện tốt, các xã chưa xây dựng kế hoạch thì tiến hành ngay việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa phương một cách cụ thể để thực hiện. Quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền cho người chăn nuôi biết về tình hình, mối nguy hại của hạn hán, xâm nhập mặn và khả năng phát bệnh trên gia súc, gia cầm. Củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn. Thống kê đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Đồng thời, các ngành huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng, tiêu độc đúng thời gian quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Khuyến cáo người chăn nuôi giải pháp phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm…