Ba Tri hỗ trợ công tác khuyến công 2,4 tỷ đồng

Ngày đăng bài: 28/04/2020 | Tác giả: Trần Xiện

Trong những năm qua, huyện Ba Tri luôn quan tâm công tác khuyến công, kịp thời hỗ trợ vốn để các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng từ vốn khuyến công cho 21 cơ sở trên địa bàn để đầu tư phát triển sản xuất với các ngành nghề gồm may gia công, đan ghế nhựa, đan lục bình, sản xuất bánh, sản xuất cá khô, tôm khô, cơ khí phục vụ sửa chữa, sản xuất rau. Ngoài ra, Sở Công Thương đã hỗ trợ huyện Ba Tri trên 1,3 tỷ đồng từ vốn khuyến công của tỉnh cho 9 cơ sở, doanh nghiệp để đầu tư phát triển sản xuất với các ngành nghề như cơ khí và sửa chữa tàu thuyền, cơ khí đóng tàu, sản xuất bánh phòng và sản xuất chả lụa.

Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng quy mô hoạt động từ vốn khuyến công. (Ảnh: Trần Xiện)

Hàng năm, huyện Ba Tri chọn từ 1 đến 3 doanh nghiệp, cơ sở tham gia các kỳ hội chợ và lễ hội do tỉnh tổ chức. Riêng trong năm 2019, Ba Tri đã chọn 6 doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã tham gia 2 Hội chợ sản phẩm OCOP tại Thành Phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre góp phần để các đơn vị tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ và quảng bá sản phẩm.