Nông nghiệp Nông nghiệp

Bình Đại tăng cường củng cố, xây dựng và phát triển HTX nông nghiệp

Ngày đăng: 19/04/2019| Tác giả: Tuyết Mai
Trong năm 2018, huyện Bình Đại đã tập trung thực hiện một số chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích HTX đầu tư và phát triển trên các lĩnh vực ngành nghề ưu đãi. Thành lập mới 3 HTX, gồm HTX nông nghiệp Thới Lai, HTX dịch vụ thủy sản Định Trung và...
Các tin khác...

Nông dân Nông dân

An Đức phát huy giá trị của đất

Ngày đăng: 19/04/2019| Tác giả: Trần Xiện
Xã An Đức, huyện Ba Tri có diện tích tự nhiên hơn 1.270 ha, trong đó có trên 937 ha đất sản xuất nông nghiệp, 25 ha diện tích trồng màu và cây ăn trái. Còn khoảng 8 ha đất giồng tạp chưa được đầu tư cải tạo. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông ngh...
Các tin khác...

Nông thôn Nông thôn

Thạnh Phú thành lập mới gần 140 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016 - 2018

Ngày đăng: 25/04/2019| Tác giả: Quốc Vinh
Sau 3 năm thực hiện Chương trình 10 của Tỉnh ủy về “Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”, huyện Thạnh Phú có sự tập trung cao cho công tác triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người ...
Các tin khác...

Kinh tế và Tổ chức sản xuất Kinh tế và Tổ chức sản xuất

Ba Tri: Phát triển kinh tế tập thể làm nền tảng xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 07/12/2017| Tác giả: Trà Dũng
Trong những năm qua, kinh tế tập thể đã thể hiện tốt vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Ba Tri. Vì vậy, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây...
Các tin khác...

Văn hóa - Xã hội - Môi trường Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Ba Tri tập huấn xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2019

Ngày đăng: 25/04/2019| Tác giả: Trà Dũng
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) - Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình năm 2019 cho 300 đại biểu là t...
Các tin khác...

Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội

Những công trình nghĩa tình từ sự kết nghĩa - giao lưu Điện lực Bến Tre và Điện lực Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 25/04/2019| Tác giả: Trịnh Văn Y
Phát huy tinh thần kết nghĩa Bến Tre với Vĩnh Phúc giúp đỡ nhau thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cùng với sự phát triển của đất nước Việt Nam, ngành Điện lực đang phát triển mạnh, phục vụ cho sự...
Các tin khác...

Hệ thống tổ chức - Chính trị - Xã Hội Hệ thống tổ chức - Chính trị - Xã Hội

Thạnh Phú tập huấn, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc

Ngày đăng: 10/04/2019| Tác giả: Văn Minh
Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc (ANTQ) huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp,...
Các tin khác...

Giới thiệu chương trình NTM Giới thiệu chương trình NTM

Thành phố Bến Tre sơ kết thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh”

Ngày đăng: 25/04/2019| Tác giả: Phương Thảo
Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh” trong 3 tháng đầu năm 2019.
Các tin khác...