XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẾN TRE

Ngày đăng bài: 17/01/2019 | Tác giả: VPĐP
QUYẾT ĐỊNH NTM QUA CÁC NĂM  
STT Xã đạt chuẩn Huyện Số quyết định Ngày ký Năm
công nhận
Người ký Ghi chú
1 Châu Bình Giồng Trôm Số: 2222/QĐ - UBND 6/11/2014 2014 Võ Thành Hạo  
2 Phú Nhuận TP.Bến Tre Số: 2223/QĐ - UBND 6/11/2014 2014 Võ Thành Hạo  
3 Hữu Định Châu Thành Số: 2444/QĐ - UBND 8/12/2014 2014 Võ Thành Hạo  
4 Sơn Định Chợ Lách Số: 2445/QĐ - UBND 8/12/2014 2014 Võ Thành Hạo  
5 Định Thủy Mỏ Cày Nam Số: 1922/QĐ - UBND 29/9/2015 2015 Cao Văn Trọng  
6 Phú Thuận Bình Đại Số: 1923/QĐ - UBND 29/9/2015 2015 Cao Văn Trọng  
7 Tân Thủy Ba Tri Số: 2537/QĐ - UBND 27/11/2015 2015 Cao Văn Trọng  
8 Tân Thành Bình Mỏ Cày Bắc Số: 2538/QĐ - UBND 27/11/2015 2015 Cao Văn Trọng  
9 Đại Điền Thạnh Phú Số: 2539/QĐ - UBND 27/11/2015 2015 Cao Văn Trọng  
10 Lương Quới Giồng Trôm Số: 859/QĐ - UBND 13/4/2016 2016 Cao Văn Trọng  
11 Nhơn Thạnh TP.Bến Tre Số: 2710/QĐ-UBND 9/11/2016 2016 Cao Văn Trọng  
12 Quới Sơn Châu Thành Số: 2711/QĐ-UBND 9/11/2016 2016 Cao Văn Trọng  
13 Mỹ Nhơn Ba Tri Số: 2712/QĐ-UBND 9/11/2016 2016 Cao Văn Trọng  
14 An Ngãi Trung Ba Tri Số: 2713/QĐ-UBND 9/11/2016 2016 Cao Văn Trọng  
15 Vĩnh Bình Chợ Lách Số: 2714/QĐ-UBND 9/11/2016 2016 Cao Văn Trọng  
16 Phú Sơn Chợ Lách Số: 2715/QĐ-UBND 9/11/2016 2016 Cao Văn Trọng  
17 Long Hòa Bình Đại Số: 2716/QĐ-UBND 9/11/2016 2016 Cao Văn Trọng  
18 Quới Điền Thạnh Phú Số: 2717/QĐ-UBND 9/11/2016 2016 Cao Văn Trọng  
19 Lương Phú Giồng Trôm Số: 2718/QĐ-UBND 9/11/2016 2016 Cao Văn Trọng  
20 Tân Phú Tây Mỏ Cày Bắc Số: 417/QĐ-UBND 1/3/2017 2016 Cao Văn Trọng  
21 Cẩm Sơn Mỏ Cày Nam Số: 418/QĐ-UBND 1/3/2017 2016 Cao Văn Trọng  
22 Bình Thành Giồng Trôm Số: 112/QĐ-UBND 17/1/2018 2017 Cao Văn Trọng  
23 Mỹ Hòa Ba Tri Số: 973/QĐ-UBND 5/7/2018 2017 Cao Văn Trọng  
24 An Nhơn Thạnh Phú Số: 976/QĐ- UBND 5/8/2018 2017 Cao Văn Trọng  
25 Tân Thanh Tây Mỏ Cày Bắc Số: 2027/QĐ-UBND 26/9/2018 2018 Cao Văn Trọng  
26 Thới Thuận Bình Đại Số: 2028/QĐ-UBND 26/9/2018 2018 Cao Văn Trọng  
27 An Thới Mỏ Cày Nam Số: 2029/QĐ-UBND 26/9/2018 2018 Cao Văn Trọng  
28 Tân Thiềng Chợ Lách Số: 2811/QĐ-UBND 24/12/2018 2018 Cao Văn Trọng  
29 Thành Triệu Châu Thành Số: 2812/QĐ-UBND 24/12/2018 2018 Cao Văn Trọng  
30 Long Thới Chợ Lách Số: 2813/QĐ-UBND 24/12/2018 2018 Cao Văn Trọng  
31 Mỹ Thạnh An Thành phố Số: 590/QĐ-UBND 2/4/2019 2019 Cao Văn Trọng  
32 Bình Phú Thành phố Số: 591/QĐ-UBND 2/4/2019 2019 Cao Văn Trọng  
  Bình Phú sáp nhập-Mỹ Thành Thành phố Số: 2505/QĐ-UBND 5/10/2020 2020 Cao Văn Trọng Công nhận lại sau sáp nhập
33 Vĩnh Thành Chợ Lách Số: 592/QĐ-UBND 2/4/2019 2019 Cao Văn Trọng  
34 Thành An Mỏ Cày Bắc Số: 593/QĐ-UBND 2/4/2019 2019 Cao Văn Trọng  
35 Vĩnh An Ba Tri Số: 594/QĐ-UBND 2/4/2019 2019 Cao Văn Trọng  
36 Phong Nẫm Giồng Trôm Số: 1574/QĐ-UBND 26/7/2019 2019 Cao Văn Trọng  
37 Phú Hưng TP.Bến Tre Số: 1575/QĐ-UBND 26/7/2019 2019 Cao Văn Trọng  
38 Sơn Đông TP.Bến Tre Số: 1576/QĐ-UBND 26/7/2019 2019 Cao Văn Trọng  
39 Tân Trung Mỏ Cày Nam Số: 1577/QĐ-UBND 26/7/2019 2019 Cao Văn Trọng  
40 Hưng Khánh Trung B Chợ Lách Số: 1578/QĐ-UBND 26/7/2019 2019 Cao Văn Trọng  
41 Phú Phụng Chợ Lách Số: 1579/QĐ-UBND 26/7/2019 2019 Cao Văn Trọng  
42 Châu Hưng Bình Đại Số: 1580/QĐ-UBND 26/7/2019 2019 Cao Văn Trọng  
43 Châu Hòa Giồng Trôm Số: 1581/QĐ-UBND 26/7/2019 2019 Cao Văn Trọng  
44 Hòa Nghĩa Chợ Lách Số: 2546/QĐ-UBND 18/11/2019 2019 Cao Văn Trọng  
45 Vĩnh Hòa Chợ Lách Số: 2547/QĐ-UBND 18/11/2019 2019 Cao Văn Trọng  
46 An Phú Trung Ba Tri Số: 2548/QĐ-UBND 18/11/2019 2019 Cao Văn Trọng  
47 Phú Túc Châu Thành Số: 2549/QĐ-UBND 18/11/2019 2019 Cao Văn Trọng  
48 Mỹ Chánh Ba Tri Số: 2550/QĐ-UBND 18/11/2019 2019 Cao Văn Trọng  
49 Thới Thạnh Thạnh Phú Số: 2551/QĐ-UBND 18/11/2019 2019 Cao Văn Trọng  
50 Thạnh Phước Bình Đại Số: 2506/QĐ-UBND 5/10/2020 2020 Cao Văn Trọng  
51 Vĩnh Hòa Ba Tri Số: 2507/QĐ-UBND 5/10/2020 2020 Cao Văn Trọng  
               
        Năm 2014: 04 xã 4    
        Năm 2015: 05 xã 5    
        Năm 2016: 12 xã 12    
        Năm 2017: 3 xã 3    
        Năm 2018: 6 xã 6    
        Năm 2019: 19 xã 19    
        Năm 2020: 02 xã 2    
        tổng 51    

Các tin khác