Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
 Hội thảo góp ý xây dựng khung chương trình và giải pháp thúc đẩy Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 Hội thảo góp ý xây dựng khung chương trình và giải pháp thúc đẩy Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025/PublishingImages/1%20HOI%20NGHI%20OCOP%20TAI%20PHU%20QUOC-CANH.jpg

Tại thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, đoàn cán bộ tỉnh Bến Tre do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, vừa tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Hội thảo về góp ý xây dựng khung chương trình và giải pháp thúc đẩy Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc chủ trì hội nghị.

5/6/2021 10:25 AMYes23Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTBài viếtDuy Thanh Hội thảo góp ý xây dựng khung chương trình và giải pháp thúc đẩy Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025/PublishingImages/1%20HOI%20NGHI%20OCOP%20TAI%20PHU%20QUOC-CANH.jpg

Tại thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, đoàn cán bộ tỉnh Bến Tre do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, vừa tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Hội thảo về góp ý xây dựng khung chương trình và giải pháp thúc đẩy Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc chủ trì hội nghị.

5/6/2021 10:25 AMYesĐã ban hành
 Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương hỗ trợ chủ thể Bến Tre sử dụng Cổng Thông tin điện tử “Kết nối OCOP" Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương hỗ trợ chủ thể Bến Tre sử dụng Cổng Thông tin điện tử “Kết nối OCOP"/PublishingImages/1%20Vi%E1%BB%87n%20Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch.jpg

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức khảo sát thực tế, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) sử dụng Cổng Thông tin điện tử “Kết nối OCOP" của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

4/14/2021 9:20 AMYes41Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinThanh Dung Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương hỗ trợ chủ thể Bến Tre sử dụng Cổng Thông tin điện tử “Kết nối OCOP"/PublishingImages/1%20Vi%E1%BB%87n%20Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch.jpg

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức khảo sát thực tế, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) sử dụng Cổng Thông tin điện tử “Kết nối OCOP" của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

4/14/2021 9:20 AMYesĐã ban hành
 Bến Tre có thêm 16 sản phẩm OCOP được đề nghị công nhận đạt từ 03 sao trở lên Bến Tre có thêm 16 sản phẩm OCOP được đề nghị công nhận đạt từ 03 sao trở lên/PublishingImages/1%20OCOP%20DANH%20GIA.jpg

Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020 vừa tổ chức cuộc họp xét bổ sung kết quả đánh giá và xếp hạng các sản phẩm đã tham gia đánh giá, phân hạng OCOP trong đợt 2 năm 2020. Ông Đoàn Văn Đảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. 

4/6/2021 3:40 PMYes55Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTBài viếtHoàng Khải Bến Tre có thêm 16 sản phẩm OCOP được đề nghị công nhận đạt từ 03 sao trở lên/PublishingImages/1%20OCOP%20DANH%20GIA.jpg

Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020 vừa tổ chức cuộc họp xét bổ sung kết quả đánh giá và xếp hạng các sản phẩm đã tham gia đánh giá, phân hạng OCOP trong đợt 2 năm 2020. Ông Đoàn Văn Đảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. 

4/6/2021 3:40 PMYesĐã ban hành
 Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020/PublishingImages/1%20HN%20OCOP%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i-CT%20HN.jpg

Tại Thành phố Hà Nội, đoàn cán bộ tỉnh Bến Tre do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại và Đại diện HTX Rượu nếp truyền thống Phú Lễ đã tham dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chủ trì.

3/29/2021 3:25 PMYes25Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTBài viếtDuy Thanh Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020/PublishingImages/1%20HN%20OCOP%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i-CT%20HN.jpg

Tại Thành phố Hà Nội, đoàn cán bộ tỉnh Bến Tre do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại và Đại diện HTX Rượu nếp truyền thống Phú Lễ đã tham dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chủ trì.

3/29/2021 3:25 PMYesĐã ban hành
 Năm 2021, Bình Đại phát triển mới ít nhất 6 sản phẩm OCOP Năm 2021, Bình Đại phát triển mới ít nhất 6 sản phẩm OCOP/PublishingImages/1%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BA%A1i%20phat%20trien%20ocop%202021.jpg

​Nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và nhu cầu ngày càng cao của thị trường, năm 2021, huyện Bình Đại đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP với mục tiêu phát triển mới ít nhất 6 sản phẩm, phát triển mới ít nhất 2 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.

3/29/2021 3:15 PMYes33Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTBài viếtTuyết Mai Năm 2021, Bình Đại phát triển mới ít nhất 6 sản phẩm OCOP/PublishingImages/1%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BA%A1i%20phat%20trien%20ocop%202021.jpg

​Nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và nhu cầu ngày càng cao của thị trường, năm 2021, huyện Bình Đại đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP với mục tiêu phát triển mới ít nhất 6 sản phẩm, phát triển mới ít nhất 2 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.

3/29/2021 3:15 PMYesĐã ban hành
Tích cực đưa sản phẩm OCOP ra thị trườngTích cực đưa sản phẩm OCOP ra thị trường/PublishingImages/1%20%C4%90u%CC%9Ba%20sa%CC%89n%20pha%CC%82%CC%89m%20OCOP%20ra%20thi%CC%A3%20tru%CC%9Bo%CC%9B%CC%80ng.jpg

​Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (chương trình OCOP), thời gian qua, các sở ngành tỉnh đã phối hợp lựa chọn và hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm đặc sản, đặc trưng đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Ngay sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, các cấp, ngành và doanh nghiệp, hợp tác xã cũng tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy đổi mới, phát triển sản xuất.

1/5/2021 10:00 AMNo25Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinCẩm TrúcTích cực đưa sản phẩm OCOP ra thị trường/PublishingImages/1%20%C4%90u%CC%9Ba%20sa%CC%89n%20pha%CC%82%CC%89m%20OCOP%20ra%20thi%CC%A3%20tru%CC%9Bo%CC%9B%CC%80ng.jpg

​Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (chương trình OCOP), thời gian qua, các sở ngành tỉnh đã phối hợp lựa chọn và hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm đặc sản, đặc trưng đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Ngay sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, các cấp, ngành và doanh nghiệp, hợp tác xã cũng tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy đổi mới, phát triển sản xuất.

1/5/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Đoàn cán bộ Nghệ An học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Bến TreĐoàn cán bộ Nghệ An học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre/PublishingImages/1%20DOAN%20HOC%20TAP%20KINH%20NGHIEM%20TINH%20NGHE%20AN-qua.jpg

​Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn tiếp đoàn cán bộ tỉnh Nghệ An đến tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre. Ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp đoàn.

1/5/2021 9:05 AMNo12Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhĐoàn cán bộ Nghệ An học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre/PublishingImages/1%20DOAN%20HOC%20TAP%20KINH%20NGHIEM%20TINH%20NGHE%20AN-qua.jpg

​Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn tiếp đoàn cán bộ tỉnh Nghệ An đến tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre. Ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp đoàn.

1/5/2021 9:05 AMNoĐã ban hành
Bến Tre có thêm 28 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lênBến Tre có thêm 28 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên/PublishingImages/1%20DANH%20GIA%20OCOP%20LAN%202%20NAM%202020-pb.jpg

​Tại Hội nghị đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre đợt 2 năm 2020 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức chủ trì vừa qua, Bến Tre đã có thêm 28 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng từ 3 sao trở lên, nâng tổng số toàn tỉnh đến nay có 86 sản phẩm. Tham gia đánh giá lần này gồm các thành viên hội đồng được quy định tại Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020.

12/31/2020 10:00 AMNo15Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhBến Tre có thêm 28 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên/PublishingImages/1%20DANH%20GIA%20OCOP%20LAN%202%20NAM%202020-pb.jpg

​Tại Hội nghị đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre đợt 2 năm 2020 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức chủ trì vừa qua, Bến Tre đã có thêm 28 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng từ 3 sao trở lên, nâng tổng số toàn tỉnh đến nay có 86 sản phẩm. Tham gia đánh giá lần này gồm các thành viên hội đồng được quy định tại Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020.

12/31/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Giồng Trôm ngiệm thu và bàn giao pano tuyên truyềnGiồng Trôm ngiệm thu và bàn giao pano tuyên truyền/PublishingImages/1%20GT%20BAN%20GIAO%20PANO%20OCOP.jpg

​Ngày 16/12/2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Trôm cùng một số ngành liên quan như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, đơn vị thi công và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành nghiệm thu và bàn giao pano tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Occop).

12/18/2020 10:00 AMNo11Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinHồng TrinhGiồng Trôm ngiệm thu và bàn giao pano tuyên truyền/PublishingImages/1%20GT%20BAN%20GIAO%20PANO%20OCOP.jpg

​Ngày 16/12/2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Trôm cùng một số ngành liên quan như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, đơn vị thi công và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành nghiệm thu và bàn giao pano tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Occop).

12/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Chợ Lách đẩy mạnh triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”Chợ Lách đẩy mạnh triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”/PublishingImages/1%20CL%20DAY%20MANH%20TRIEN%20KHAI%20CHUONG%20TRINH%20OCOP.jpg

​Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) với mục tiêu: tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương bảo đảm chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm; gắn phát triển sản phẩm chủ lực với phát triển du lịch, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân trên địa bàn.

12/3/2020 10:00 AMNo9Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinViệt CườngChợ Lách đẩy mạnh triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”/PublishingImages/1%20CL%20DAY%20MANH%20TRIEN%20KHAI%20CHUONG%20TRINH%20OCOP.jpg

​Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) với mục tiêu: tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương bảo đảm chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm; gắn phát triển sản phẩm chủ lực với phát triển du lịch, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân trên địa bàn.

12/3/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử kết nối sản phẩm OCOPTập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử kết nối sản phẩm OCOP/PublishingImages/1%20DIEU%20TRA,%20KHAO%20SAT%20DIEM%20BAN%20HANG%20OCOP-ks121.jpg

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn "Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử Kết nối sản phẩm OCOP và xây dựng hình ảnh để quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội/kênh thương mại điện tử". Ông Võ Tiến Sĩ - Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố cùng đại diện các chủ thể sản xuất có sản phẩm OCOP được công nhận và đại diện các cửa hàng OCOP/ điểm bán hàng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh tham dự.

12/1/2020 9:00 AMYes8Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhTập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử kết nối sản phẩm OCOP/PublishingImages/1%20DIEU%20TRA,%20KHAO%20SAT%20DIEM%20BAN%20HANG%20OCOP-ks121.jpg

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn "Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử Kết nối sản phẩm OCOP và xây dựng hình ảnh để quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội/kênh thương mại điện tử". Ông Võ Tiến Sĩ - Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố cùng đại diện các chủ thể sản xuất có sản phẩm OCOP được công nhận và đại diện các cửa hàng OCOP/ điểm bán hàng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh tham dự.

12/1/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thạnh Phú phấn đấu có từ 3 đến 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên trong năm 2021Thạnh Phú phấn đấu có từ 3 đến 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên trong năm 2021/PublishingImages/1%20TP%20PHAN%20DAU%20NAM%202021%20HUYEN%20CO%20TU%203%20DEN%204%20SAN%20PHAM%20OCOP%20DAT%203%20SAO%20TRO%20LEN121.jpg

Năm 2020, công tác xây dựng nông thôn mới được huyện Thạnh Phú triển khai quyết liệt và đồng bộ. Đến nay, xã Đại Điền, Quới Điền, An Nhơn, Thới Thạnh đang tiếp tục được củng cố, nâng chất; Giao Thạnh, Phú Khánh dự kiến được công nhận trong tháng 12 năm 2020; Thạnh Phong đạt 15 tiêu chí; Tân Phong, Bình Thạnh, Hòa Lợi, An Thuận đạt 14 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 10 đến 13 tiêu chí. Huyện đang khẩn trương xây dựng Đề án huyện nông thôn mới đến năm 2025.

11/30/2020 9:00 AMNo3Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinMinh MừngThạnh Phú phấn đấu có từ 3 đến 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên trong năm 2021/PublishingImages/1%20TP%20PHAN%20DAU%20NAM%202021%20HUYEN%20CO%20TU%203%20DEN%204%20SAN%20PHAM%20OCOP%20DAT%203%20SAO%20TRO%20LEN121.jpg

Năm 2020, công tác xây dựng nông thôn mới được huyện Thạnh Phú triển khai quyết liệt và đồng bộ. Đến nay, xã Đại Điền, Quới Điền, An Nhơn, Thới Thạnh đang tiếp tục được củng cố, nâng chất; Giao Thạnh, Phú Khánh dự kiến được công nhận trong tháng 12 năm 2020; Thạnh Phong đạt 15 tiêu chí; Tân Phong, Bình Thạnh, Hòa Lợi, An Thuận đạt 14 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 10 đến 13 tiêu chí. Huyện đang khẩn trương xây dựng Đề án huyện nông thôn mới đến năm 2025.

11/30/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Đoàn công tác thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOPĐoàn công tác thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP/PublishingImages/1%20VI%20THANH%20OCOP-QC121.jpg

Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức, cùng lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre vừa tiếp đoàn cán bộ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre. Ông Võ Tứ Phương - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Vị Thanh làm trưởng đoàn, cùng đại diện Phòng Kinh tế, Văn hóa - Thông tin, Hội Nông dân, Trạm Khuyến nông, Ủy ban nhân dân các xã, phường cùng một số chủ thể sản xuất trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

11/30/2020 8:00 AMNo2Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhĐoàn công tác thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP/PublishingImages/1%20VI%20THANH%20OCOP-QC121.jpg

Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức, cùng lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre vừa tiếp đoàn cán bộ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre. Ông Võ Tứ Phương - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Vị Thanh làm trưởng đoàn, cùng đại diện Phòng Kinh tế, Văn hóa - Thông tin, Hội Nông dân, Trạm Khuyến nông, Ủy ban nhân dân các xã, phường cùng một số chủ thể sản xuất trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

11/30/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Bến Tre thuộc nhóm 10 tỉnh có số lượng sản phẩm OCOP cao nhất cả nướcBến Tre thuộc nhóm 10 tỉnh có số lượng sản phẩm OCOP cao nhất cả nước/PublishingImages/1%20HOI%20NGHI%20OCOP-%20AN%20GIANG-Nam121.jpg

Đoàn Đại biểu tỉnh Bến Tre gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Y tế, sở Công Thương, sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và 2 chủ thể OCOP tiêu biểu của địa phương vừa đến tỉnh An Giang tham dự Hội nghị đánh giá Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 khu vực phía Nam do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì, cùng đại diện sở, ban ngành các tỉnh khu vực phía Nam.

11/23/2020 2:00 PMNo2Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhBến Tre thuộc nhóm 10 tỉnh có số lượng sản phẩm OCOP cao nhất cả nước/PublishingImages/1%20HOI%20NGHI%20OCOP-%20AN%20GIANG-Nam121.jpg

Đoàn Đại biểu tỉnh Bến Tre gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Y tế, sở Công Thương, sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và 2 chủ thể OCOP tiêu biểu của địa phương vừa đến tỉnh An Giang tham dự Hội nghị đánh giá Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 khu vực phía Nam do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì, cùng đại diện sở, ban ngành các tỉnh khu vực phía Nam.

11/23/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Khảo sát, hướng dẫn, nâng chất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2020Khảo sát, hướng dẫn, nâng chất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2020/PublishingImages/1%20KIEM%20TRA,%20HUONG%20DAN%20SP%20OCOP121.jpg

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng nông thôn mới các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Châu Thành và các đơn vị tư vấn nâng cấp sản phẩm OCOP về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, câu chuyện sản phẩm, môi trường,... tiến hành khảo sát, hướng dẫn và nâng chất sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP.

11/23/2020 9:00 AMYes4Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhKhảo sát, hướng dẫn, nâng chất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2020/PublishingImages/1%20KIEM%20TRA,%20HUONG%20DAN%20SP%20OCOP121.jpg

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng nông thôn mới các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Châu Thành và các đơn vị tư vấn nâng cấp sản phẩm OCOP về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, câu chuyện sản phẩm, môi trường,... tiến hành khảo sát, hướng dẫn và nâng chất sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP.

11/23/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020Tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020/PublishingImages/1%20TP%20TAP%20HUAN%20CHUONG%20TRINH%20OCOP%20CHO%20BAN%20PHAT%20TRIEN%20AP121.jpg

Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thạnh Phú vừa tổ chức tập huấn Chương trình Mỗi sản một sản phẩm (OCOP) năm 2020 cho khoảng 200 đại biểu là Ban Phát triển các ấp trong toàn huyện.

11/19/2020 10:00 AMNo3Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinMinh MừngTập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020/PublishingImages/1%20TP%20TAP%20HUAN%20CHUONG%20TRINH%20OCOP%20CHO%20BAN%20PHAT%20TRIEN%20AP121.jpg

Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thạnh Phú vừa tổ chức tập huấn Chương trình Mỗi sản một sản phẩm (OCOP) năm 2020 cho khoảng 200 đại biểu là Ban Phát triển các ấp trong toàn huyện.

11/19/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Tập huấn phát triển sản phẩm OCOP sử dụng phương pháp “Học tập theo lộ trình” tại Bến TreVăn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Tập huấn phát triển sản phẩm OCOP sử dụng phương pháp “Học tập theo lộ trình” tại Bến Tre/PublishingImages/1%20TW%20TAP%20HUAN%20OCOP-QC121.jpg

Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020". Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bến Tre tổ chức khóa tập huấn về phát triển chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP sử dụng phương pháp "Học tập theo lộ trình".

11/13/2020 10:00 AMYes2Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTBài viếtThanh DungVăn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Tập huấn phát triển sản phẩm OCOP sử dụng phương pháp “Học tập theo lộ trình” tại Bến Tre/PublishingImages/1%20TW%20TAP%20HUAN%20OCOP-QC121.jpg

Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020". Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bến Tre tổ chức khóa tập huấn về phát triển chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP sử dụng phương pháp "Học tập theo lộ trình".

11/13/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thành phố Bến Tre có 23 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lênThành phố Bến Tre có 23 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên/PublishingImages/1%20TPBT%20CHUONG%20TRINH%20OCOP121.jpg

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

11/12/2020 2:00 PMYes3Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinPhương ThảoThành phố Bến Tre có 23 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên/PublishingImages/1%20TPBT%20CHUONG%20TRINH%20OCOP121.jpg

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

11/12/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai Chương trình OCOP năm 2020 đợt 2Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai Chương trình OCOP năm 2020 đợt 2/PublishingImages/1%20TAP%20HUAN%20OCOP121.jpg

Vừa qua, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai, thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 đợt 2 cho 188 đại biểu là cán bộ phụ trách OCOP cấp huyện, xã và chủ thể sản xuất, nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ khi tham gia Chương trình OCOP của địa phương.

11/4/2020 10:00 AMNo2Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhHội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai Chương trình OCOP năm 2020 đợt 2/PublishingImages/1%20TAP%20HUAN%20OCOP121.jpg

Vừa qua, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai, thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 đợt 2 cho 188 đại biểu là cán bộ phụ trách OCOP cấp huyện, xã và chủ thể sản xuất, nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ khi tham gia Chương trình OCOP của địa phương.

11/4/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Mỏ Cày Nam tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)Mỏ Cày Nam tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)/PublishingImages/1%20MCN%20BK%20T%E1%BA%ADp%20hu%E1%BA%A5n%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20ocop121.jpg

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam vừa có kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể sản xuất tham gia thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian tổ chức tập huấn trong tháng 10 năm 2020.

10/26/2020 10:00 AMNo3Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinBảo ToànMỏ Cày Nam tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)/PublishingImages/1%20MCN%20BK%20T%E1%BA%ADp%20hu%E1%BA%A5n%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20ocop121.jpg

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam vừa có kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể sản xuất tham gia thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian tổ chức tập huấn trong tháng 10 năm 2020.

10/26/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Châu ThànhHội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Châu Thành/PublishingImages/1%20CT%20DANH%20GIA%20XEP%20HANG%20SAN%20PHAM%20OCOP121.jpg

Hội Đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Châu Thành vừa tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm OCOP" năm 2020.

10/15/2020 10:00 AMNo2Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinTrúc LanHội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Châu Thành/PublishingImages/1%20CT%20DANH%20GIA%20XEP%20HANG%20SAN%20PHAM%20OCOP121.jpg

Hội Đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Châu Thành vừa tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm OCOP" năm 2020.

10/15/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc sản tỉnh Bến Tre tại Thành phố Hà NộiTổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc sản tỉnh Bến Tre tại Thành phố Hà Nội/PublishingImages/1%20HOI%20CHO%20OCOP%20HN121.jpg

Sở Công Thương vừa tổ chức họp trao đổi, thống nhất Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội chợ Giới thiệu sản phẩm đặc sản tỉnh Bến Tre năm 2020 tại Thành phố Hà Nội.

10/5/2020 10:00 AMNo1Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhTổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc sản tỉnh Bến Tre tại Thành phố Hà Nội/PublishingImages/1%20HOI%20CHO%20OCOP%20HN121.jpg

Sở Công Thương vừa tổ chức họp trao đổi, thống nhất Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội chợ Giới thiệu sản phẩm đặc sản tỉnh Bến Tre năm 2020 tại Thành phố Hà Nội.

10/5/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Đoàn công tác Trung ương khảo sát thực tế về tình hình triển khai Chương trình OCOP và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lựcĐoàn công tác Trung ương khảo sát thực tế về tình hình triển khai Chương trình OCOP và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực/PublishingImages/1%20KHAO%20SAT%20OCOP%20BA%20TRI-QC121.jpg

Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới", Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp (Viện AMI) đã phối hợp Văn phòng NTM Trung ương xây dựng tài liệu và tổ chức một số lớp tập huấn về phát triển chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP theo phương pháp "Học tập theo lộ trình". Để chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ cho lớp tập huấn, Viện AMI đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức khảo sát, thu thập thông tin và làm việc với các đơn vị có liên quan về tình hình triển khai Chương trình OCOP và phát triển chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực của tỉnh.

10/5/2020 10:00 AMNo2Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhĐoàn công tác Trung ương khảo sát thực tế về tình hình triển khai Chương trình OCOP và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực/PublishingImages/1%20KHAO%20SAT%20OCOP%20BA%20TRI-QC121.jpg

Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới", Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp (Viện AMI) đã phối hợp Văn phòng NTM Trung ương xây dựng tài liệu và tổ chức một số lớp tập huấn về phát triển chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP theo phương pháp "Học tập theo lộ trình". Để chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ cho lớp tập huấn, Viện AMI đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức khảo sát, thu thập thông tin và làm việc với các đơn vị có liên quan về tình hình triển khai Chương trình OCOP và phát triển chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực của tỉnh.

10/5/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
OCOP là bệ phóng quan trọng để sản phẩm tiếp cận thị trườngOCOP là bệ phóng quan trọng để sản phẩm tiếp cận thị trường/PublishingImages/1%20TRAO%20CHUNG%20NHAN%20OCOP%20DOT%20I-2020-TRAO121.jpg

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa tổ chức công bố kết quả đánh giá, phân hạng và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre đợt 1 năm 2020. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức dự và chủ trì hội nghị.

10/1/2020 10:00 AMNo1Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinThành TânOCOP là bệ phóng quan trọng để sản phẩm tiếp cận thị trường/PublishingImages/1%20TRAO%20CHUNG%20NHAN%20OCOP%20DOT%20I-2020-TRAO121.jpg

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa tổ chức công bố kết quả đánh giá, phân hạng và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre đợt 1 năm 2020. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức dự và chủ trì hội nghị.

10/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Đoàn công tác Thành phố Hà Nội tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOPĐoàn công tác Thành phố Hà Nội tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP/PublishingImages/Qua%20cam%20on_2.png

Đoàn cán bộ Thành phố Hà Nội do bà Hoàng Thị Huyền - Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo và đại diện các đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới và một số hợp tác xã vừa có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre. Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị là Sở Thông tin và truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng tiếp đoàn.

9/29/2020 11:00 AMNo2Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTBài viếtDuy ThanhĐoàn công tác Thành phố Hà Nội tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP/PublishingImages/Qua%20cam%20on_2.png

Đoàn cán bộ Thành phố Hà Nội do bà Hoàng Thị Huyền - Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo và đại diện các đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới và một số hợp tác xã vừa có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre. Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị là Sở Thông tin và truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng tiếp đoàn.

9/29/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Thạnh Phú tập trung phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩmThạnh Phú tập trung phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm/PublishingImages/1%20TP%20BAI%203_Thang%208-gao312.jpg

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP), huyện Thạnh Phú đã tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan, các xã, thị trấn triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đem lại nhiều kết quả khả quan.

8/24/2020 5:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinYến NhiThạnh Phú tập trung phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm/PublishingImages/1%20TP%20BAI%203_Thang%208-gao312.jpg

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP), huyện Thạnh Phú đã tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan, các xã, thị trấn triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đem lại nhiều kết quả khả quan.

8/24/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Thành phố Bến Tre tập trung thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia chương trình OCOPThành phố Bến Tre tập trung thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia chương trình OCOP/PublishingImages/1%20TP%20BEN%20TRE%20TAP%20TRUNG%20THU%20HUT%20NGUOI%20DAN,%20DOANH%20NGHIEP%20THAM%20GIA%20CHUONG%20TRINH%20OCOP.jpg

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2882, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bến Tre về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030, qua 02 lần đánh giá thành phố Bến Tre có 23 sản phẩm được chứng nhận từ 03 sao trở lên, trong đó có 22 sản phẩm đạt 04 sao trở lên và 01 sản phẩm đạt 03 sao của 05 chủ thể gồm: Công ty TNHH Vĩnh Tiến; Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh tổng hợp Đông Á; Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long; Công ty cổ phần Sa sâm Việt và hộ kinh doanh Trần Minh Tâm với các mặt hàng và sản phẩm ở các lĩnh vực sản xuất, chế biến chủ yếu như: sản xuất keo dừa, mặt nạ dừa, xà bông dừa, thạch dừa, bột sâm việt.

8/18/2020 5:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinHồng QuốcThành phố Bến Tre tập trung thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia chương trình OCOP/PublishingImages/1%20TP%20BEN%20TRE%20TAP%20TRUNG%20THU%20HUT%20NGUOI%20DAN,%20DOANH%20NGHIEP%20THAM%20GIA%20CHUONG%20TRINH%20OCOP.jpg

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2882, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bến Tre về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030, qua 02 lần đánh giá thành phố Bến Tre có 23 sản phẩm được chứng nhận từ 03 sao trở lên, trong đó có 22 sản phẩm đạt 04 sao trở lên và 01 sản phẩm đạt 03 sao của 05 chủ thể gồm: Công ty TNHH Vĩnh Tiến; Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh tổng hợp Đông Á; Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long; Công ty cổ phần Sa sâm Việt và hộ kinh doanh Trần Minh Tâm với các mặt hàng và sản phẩm ở các lĩnh vực sản xuất, chế biến chủ yếu như: sản xuất keo dừa, mặt nạ dừa, xà bông dừa, thạch dừa, bột sâm việt.

8/18/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre lần 1 năm 2020Đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre lần 1 năm 2020/PublishingImages/1%20DANH%20GIA%20OCOP331.jpg

Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 8 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre đợt 1 năm 2020. Ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp gồm các thành viên hội đồng được quy định tại Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020.

8/7/2020 5:00 PMNo3Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhĐánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre lần 1 năm 2020/PublishingImages/1%20DANH%20GIA%20OCOP331.jpg

Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 8 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre đợt 1 năm 2020. Ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp gồm các thành viên hội đồng được quy định tại Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020.

8/7/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOPĐoàn công tác tỉnh Đắk Lắk tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOP/PublishingImages/1%20DAK%20LAK-QUA341.jpg

Đoàn cán bộ tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn, cùng đại diện các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk vừa có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre. Ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng tiếp đoàn.

8/6/2020 5:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinDuy ThanhĐoàn công tác tỉnh Đắk Lắk tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOP/PublishingImages/1%20DAK%20LAK-QUA341.jpg

Đoàn cán bộ tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn, cùng đại diện các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk vừa có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre. Ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng tiếp đoàn.

8/6/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Bánh phồng Sơn Đốc định hướng, tiềm năng tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOPBánh phồng Sơn Đốc định hướng, tiềm năng tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP/Documents/1%20BANH%20PHONG%20-%20CAN361.jpg

Hơn 100 năm qua, đặc sản bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm), vẫn giữ nguyên được giá trị truyền thống của quê hương xứ dừa, cùng với đó, Làng nghề Bánh phồng Sơn Đốc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 30/10/2018. Đó là tín hiệu vui, đáng tự hào của làng nghề để làm cơ sở đưa sản phẩm tiếp bước tham gia vào Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre.

7/23/2020 5:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTBài viếtThanh DungBánh phồng Sơn Đốc định hướng, tiềm năng tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP/Documents/1%20BANH%20PHONG%20-%20CAN361.jpg

Hơn 100 năm qua, đặc sản bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm), vẫn giữ nguyên được giá trị truyền thống của quê hương xứ dừa, cùng với đó, Làng nghề Bánh phồng Sơn Đốc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 30/10/2018. Đó là tín hiệu vui, đáng tự hào của làng nghề để làm cơ sở đưa sản phẩm tiếp bước tham gia vào Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre.

7/23/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next