Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thành phố Bến Tre đạt chuẩn Thành phố Văn minh đô thị và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mớiThành phố Bến Tre đạt chuẩn Thành phố Văn minh đô thị và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/PublishingImages/1%20TPBT%20HOAN%20THANH%20NHIEM%20VU%20XAY%20DUNG%20NTM-pho.jpg

​Xác định xây dựng Văn minh đô thị là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hướng đến mục tiêu sớm trở thành đô thị loại I vào năm 2030, thời gian qua thành phố Bến Tre đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, thành phố Bến Tre đã được công nhận Thành phố đạt chuẩn Văn minh đô thị và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

12/15/2020 10:00 PMNo10Đã ban hành250000250000Điểm sáng trong xây dựng NTMBài viếtPhương ThảoThành phố Bến Tre đạt chuẩn Thành phố Văn minh đô thị và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/PublishingImages/1%20TPBT%20HOAN%20THANH%20NHIEM%20VU%20XAY%20DUNG%20NTM-pho.jpg

​Xác định xây dựng Văn minh đô thị là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hướng đến mục tiêu sớm trở thành đô thị loại I vào năm 2030, thời gian qua thành phố Bến Tre đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, thành phố Bến Tre đã được công nhận Thành phố đạt chuẩn Văn minh đô thị và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

12/15/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Bến Tre có 02 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnhBến Tre có 02 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh/PublishingImages/1%20BO%20SUNG%202%20PHO%20CHU%20TICH-HOA.jpg

​Kỳ họp thứ 19, Hội Đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX vừa diễn ra trong 02 ngày 8-9/12/2020, đã thống nhất miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.​​

12/10/2020 10:00 PMYes2Đã ban hành250000250000Hệ thống Tổ chức - Chính trị - Xã hộiBài viếtHuyền TrangBến Tre có 02 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh/PublishingImages/1%20BO%20SUNG%202%20PHO%20CHU%20TICH-HOA.jpg

​Kỳ họp thứ 19, Hội Đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX vừa diễn ra trong 02 ngày 8-9/12/2020, đã thống nhất miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.​​

12/10/2020 10:00 PMYesĐã ban hành
Giồng Trôm khởi công xây dựng 27 cầu bê tông đạt chuẩn nông thôn mớiGiồng Trôm khởi công xây dựng 27 cầu bê tông đạt chuẩn nông thôn mới/Documents/1%20GT%20KHOI%20CONG%2027%20CAU%20BE%20TONG.jpg

​Ngày 03/12/2020, Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm phối hợp với UBND các xã tổ chức khởi công xây dựng 27 cầu bê tông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, xã Bình Thành (6 cây), Bình Hòa (7 cây), Tân Lợi Thạnh (3 cây), Thuận Điền (4 cây) và Phước Long (7 cây). Đây là Công trình chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10.

12/4/2020 10:00 PMNo2Đã ban hành250000250000Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hộiTinTrần DiệpGiồng Trôm khởi công xây dựng 27 cầu bê tông đạt chuẩn nông thôn mới/Documents/1%20GT%20KHOI%20CONG%2027%20CAU%20BE%20TONG.jpg

​Ngày 03/12/2020, Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm phối hợp với UBND các xã tổ chức khởi công xây dựng 27 cầu bê tông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, xã Bình Thành (6 cây), Bình Hòa (7 cây), Tân Lợi Thạnh (3 cây), Thuận Điền (4 cây) và Phước Long (7 cây). Đây là Công trình chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10.

12/4/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Hội KHKT Cầu đường Bến Tre dự Đại hội VIII - Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025Hội KHKT Cầu đường Bến Tre dự Đại hội VIII - Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025/Documents/1%20HOI%20KHKT%20CAU%20DUONG%20D%E1%BB%B1%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%20VIII%20HC%C4%90%20Vi%E1%BB%87t%20Nam-TBT.jpg

​​Từ ngày 27 đến 28/11/2020, tại thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VIII (2020-2025). Hội KHKT Cầu đường Bến Tre có 7 đại biểu (2 đương nhiên và 5 đại diện Hội KHKT Cầu đường tỉnh) do ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn.

12/4/2020 10:00 PMYes18Đã ban hành250000250000Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hộiTinHữu ThànhHội KHKT Cầu đường Bến Tre dự Đại hội VIII - Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025/Documents/1%20HOI%20KHKT%20CAU%20DUONG%20D%E1%BB%B1%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%20VIII%20HC%C4%90%20Vi%E1%BB%87t%20Nam-TBT.jpg

​​Từ ngày 27 đến 28/11/2020, tại thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VIII (2020-2025). Hội KHKT Cầu đường Bến Tre có 7 đại biểu (2 đương nhiên và 5 đại diện Hội KHKT Cầu đường tỉnh) do ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn.

12/4/2020 10:00 PMYesĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Ngài Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban NhaPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Ngài Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban Nha/PublishingImages/1%20Ph%C3%B3%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n%20ti%E1%BA%BFp%20Tham%20t%C3%A1n%20Kinh%20t%E1%BA%BF%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20T%C3%A2y%20Ban%20Nha-pct.jpg

​Tại Văn phòng UBND tỉnh, Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban Nha - tại Việt Nam, Ngài Juan Fernández-Cuervo vừa đến giới thiệu công nghệ xử lý nước mặn thành nước ngọt mà các doanh nghiệp Tây Ban Nha đã xây dựng và vận hành nhà máy tại một số quốc gia trên thế giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp đoàn.

12/4/2020 10:00 PMYes1Đã ban hành250000250000Văn hóa - Xã hội - Môi trườngTinPhương ThảoPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Ngài Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban Nha/PublishingImages/1%20Ph%C3%B3%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n%20ti%E1%BA%BFp%20Tham%20t%C3%A1n%20Kinh%20t%E1%BA%BF%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20T%C3%A2y%20Ban%20Nha-pct.jpg

​Tại Văn phòng UBND tỉnh, Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban Nha - tại Việt Nam, Ngài Juan Fernández-Cuervo vừa đến giới thiệu công nghệ xử lý nước mặn thành nước ngọt mà các doanh nghiệp Tây Ban Nha đã xây dựng và vận hành nhà máy tại một số quốc gia trên thế giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp đoàn.

12/4/2020 10:00 PMYesĐã ban hành
Mô hình đóng phí thu gom rác thải xã Bình Thành góp phần thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng caoMô hình đóng phí thu gom rác thải xã Bình Thành góp phần thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao/PublishingImages/1%20GT%20MO%20HINH%20THU%20GOM%20RAC%20XA%20BINH%20THANH%20GOP%20PHAN%20THUC%20HIEN%20TIEU%20CHI%20NTM.jpg

​​Để thực hiện tiêu chí 13 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm đã thực hiện mô hình dân vận khéo về "Vận động Nhân dân ấp Bình Phú, Bình An, Bình Tiên đóng phí rác và xử lý rác thải". Mô hình đã phát huy hiệu quả, rác được thu gom và xử lý đúng cách, góp phần tạo vẻ mỹ quan cho các tuyến đường trên địa bàn xã và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

12/4/2020 10:00 PMNo3Đã ban hành250000250000Văn hóa - Xã hội - Môi trườngBài viếtDiệu HiềnMô hình đóng phí thu gom rác thải xã Bình Thành góp phần thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao/PublishingImages/1%20GT%20MO%20HINH%20THU%20GOM%20RAC%20XA%20BINH%20THANH%20GOP%20PHAN%20THUC%20HIEN%20TIEU%20CHI%20NTM.jpg

​​Để thực hiện tiêu chí 13 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm đã thực hiện mô hình dân vận khéo về "Vận động Nhân dân ấp Bình Phú, Bình An, Bình Tiên đóng phí rác và xử lý rác thải". Mô hình đã phát huy hiệu quả, rác được thu gom và xử lý đúng cách, góp phần tạo vẻ mỹ quan cho các tuyến đường trên địa bàn xã và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

12/4/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mớiPhát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới/PublishingImages/1%20MCN%20BK%20T%E1%BB%8Da%20%C4%91%C3%A0m%20vai%20tr%C3%B2%20n%C3%AAu%20g%C6%B0%C6%A1ng%20c%E1%BB%A7a%20CB,%C4%90V%20trong%20xd%20NTM-QC.jpg

​Đảng ủy xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức buổi Tọa đàm về Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Trên 120 cán bộ, Đảng viên trong xã đến dự.​

12/4/2020 10:00 PMNo2Đã ban hành250000250000Hệ thống Tổ chức - Chính trị - Xã hộiBài viếtBảo ToànPhát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới/PublishingImages/1%20MCN%20BK%20T%E1%BB%8Da%20%C4%91%C3%A0m%20vai%20tr%C3%B2%20n%C3%AAu%20g%C6%B0%C6%A1ng%20c%E1%BB%A7a%20CB,%C4%90V%20trong%20xd%20NTM-QC.jpg

​Đảng ủy xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức buổi Tọa đàm về Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Trên 120 cán bộ, Đảng viên trong xã đến dự.​

12/4/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Bình Đại chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ xây dựng nông thôn mớiBình Đại chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ xây dựng nông thôn mới/PublishingImages/1%20bd-%20chu%20trong%20phat%20trien%20TM-DV%20xay%20dung%20nong%20thon%20moi.jpg

​Những năm qua, Bình Đại đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Trong đó, tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và kêu gọi đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, từng bước nâng cao, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

12/3/2020 10:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hộiBài viếtThanh HươngBình Đại chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ xây dựng nông thôn mới/PublishingImages/1%20bd-%20chu%20trong%20phat%20trien%20TM-DV%20xay%20dung%20nong%20thon%20moi.jpg

​Những năm qua, Bình Đại đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Trong đó, tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và kêu gọi đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, từng bước nâng cao, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

12/3/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Chợ Lách đẩy mạnh triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”Chợ Lách đẩy mạnh triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”/PublishingImages/10122020.jpg

​Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) với mục tiêu: tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương bảo đảm chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm; gắn phát triển sản phẩm chủ lực với phát triển du lịch, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân trên địa bàn.

12/3/2020 10:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chương trình OCOP-BTTinViệt CườngChợ Lách đẩy mạnh triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”/PublishingImages/10122020.jpg

​Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) với mục tiêu: tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương bảo đảm chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm; gắn phát triển sản phẩm chủ lực với phát triển du lịch, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân trên địa bàn.

12/3/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Chợ Lách tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệpChợ Lách tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp/PublishingImages/1%20CL%20TANG%20CUONG%20HO%20TRO%20PHAT%20TRIEN%20DOANH%20NGHIEP.jpg

​Thời gian qua, công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của huyện Chợ Lách được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực hoạt động và phát triển doanh nghiệp như: xây dựng thang bảng lương, bảng lương và định mức lao động; rà soát ghi chép thống kê doanh nghiệp và chỉ tiêu lao động của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn; hỗ trợ pháp lý về Luật dân sự, Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức hoạt động hòa giải cơ sở; giảm phí thông báo hoạt động kinh tế đối với một số doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đăng ký các lớp tập huấn về thiết kế bao bì, nhãn hiệu sản phẩm, khởi sự kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu,...12/1/2020 10:00 PMNo2Đã ban hành250000250000Nông thônBài viếtViệt CườngChợ Lách tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp/PublishingImages/1%20CL%20TANG%20CUONG%20HO%20TRO%20PHAT%20TRIEN%20DOANH%20NGHIEP.jpg

​Thời gian qua, công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của huyện Chợ Lách được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực hoạt động và phát triển doanh nghiệp như: xây dựng thang bảng lương, bảng lương và định mức lao động; rà soát ghi chép thống kê doanh nghiệp và chỉ tiêu lao động của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn; hỗ trợ pháp lý về Luật dân sự, Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức hoạt động hòa giải cơ sở; giảm phí thông báo hoạt động kinh tế đối với một số doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đăng ký các lớp tập huấn về thiết kế bao bì, nhãn hiệu sản phẩm, khởi sự kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu,...12/1/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
1 - 10Next